Artificiell Intelligens

Debatt21 november 2023 kl 04.302

Det är viktigt att erkänna att med den ökade kapaciteten hos AI kommer även ökad potentiell fara. Många experter varnar för att om AI inte regleras och övervakas på ett ansvarsfullt sätt, kan det potentiellt bli en risk för mänskligheten. Autonoma vapensystem, missbruk av ansiktsigenkänning och massövervakning är bara några exempel på hur AI kan användas på ett destruktivt sätt i framtiden.

Teknologin har under de senaste åren utvecklats markant och forskning visar att det finns en risk för att AI kommer att ta över världen inom räckhåll.

AI’s hot mot omvärlden är uppenbarligen ett problem enligt Mo Gawdat,  ett exempel är att dem kan utvecklas via eget tänkande och formande utan humant stöd vilket är oroväckande hos många, det som även kan bli problematiskt i framtiden är att alla inte har samma infallsvinkel av hur det bör användas. Ifall AI hamnar i fel händer så måste stoppas i tid, de följande konsekvenserna är bara några i mängden, utrotning av mänskligheten, minskade arbetsplatser och fattigdom. Att vi skulle ge tillit till AI och att ansvaret för världens säkerhet ligger i deras händer är vad som kan bli slutet för oss, åt andra sidan så finns det också lösningar som AI kan bidra med men detta måste ske under reglerade omständigheter annars kommer vi tillbaka till problemet att det lätt kan spåra ur och ta fart i annan riktning.

Dessutom måste forskare och utvecklare prioritera säkerhetsåtgärder för att förhindra oavsiktliga konsekvenser av AI. Enligt journalisten/forskaren Philipp Wallin så är hotet mycket stort , “en varelse skapad av död materia, som nitiskt följer sina instruktioner men som slutligen dödar sin skapare”  detta är något som väckte starka tankar hos mig gällande AI då experter meddelar risken.

Om vi istället skulle se in lite mer på de positiva aspekterna av vad AI faktiskt kan göra så kan man vända den mörka blicken och möjligtvis få en positiv inställning till AI. Artificiell intelligens är ett oerhört utvecklat och intelligensbaserat tekniskt system som kan få inlärning genom inmatning av data eller humant stöd. Detta är något positivt eftersom att det öppnar dörrar till forskning, ny teknik och finnandet av nya mediciner. Enligt högskolan i Borås så finns det en del positiva saker med AI, exempelvis att det hjälper oss att lösa komplexa problem som vi människor inte är kapabla att göra, det kan innebära att läsa, förstå och analysera data mycket snabbare och effektivare än oss människor.

AI’s intelligens kommer med stor sannolikhet kunna bota obotliga sjukdomar i framtiden, vissa kanske tycker att det är dåligt eftersom de går miste om pengar, andra som är mer empatiska tycker att det verkar helt mirakulöst att exempelvis kunna bota obotliga cancerformer i framtiden. Min teori som kan tillsättas i detta resonemang är att AI och människor kan interagera med varandra via symbiotisk utveckling. Det menas med att man kan utveckla människors kognitiva förmågor och sinnen, samt känslor och välmående genom symbiotisk förbindelse med AI. Detta hade revolutionerat vårt samhälle.

Sammanfattningsvis så skulle jag vilja utstråla mitt meddelande igen. AI är farligt och det behöver regleras i rätt riktlinjer så att vi har kontroll över vad som försiggår. AI har sina för- och nackdelar men på senare tid har forskare visat att hotet för AI har höjts och därmed skapar det en oro hos många. AI kan med rätt hjälp bli något revolutionärt för våran värld och det är något som inte bara jag men många andra ser fram emot.

William Tillfors, SA21A, Hersby Gymnasium

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *