Årets sista kommunfullmäktige

Stad & Politik18 december 2023 kl 03.55

Kommunfullmäktige i Lidingö kallas att sammanträda i Gustaf Dalén-salen i stadshuset, måndagen den den 18 december klockan 18.00.

Interpellationer och frågor

 1. Om stadens användning av fastigheter och lägenheter – interpellation från Sven Erik Wånell (V).
 2. Miljövänliga alternativ till granulat på fotbollsplaner – interpellation från Anna Fundin (S).
 3. Finns det behov av fler boenden enligt LSS på Lidingö? – interpellation från Joakim Jarnryd (C)
 4. Gällande Islinge hamnvägs återöppnande för biltrafik – interpellation från Jonas Lundgren (V).
 5. Om säkerhet i Lidingös skolor – interpellation från Jonas Lundgren (V).
 6. Om Lidingö stad är beredd att avskaffa tiggeriförbudet med anledning av dom i Europadomstolen – interpellation från Sven Erik Wånell (V).
 7. Angående effektivisering till överförmyndaren – interpellation från Gabor Sebastiani (C).
 8. Angående kunskap som utbildningsmål – interpellation från Gabor Sebastiani (C).

Ärenden

 1. Beslut om utökning av Långängen-Elfviks naturreservat.
 2. Beslut om bildande av Sticklinge naturreservat.
 3. Taxa för bygglov, plan och geografisk information 2024 – återremitterat ärende.
 4. Fastställande och utbetalning av kommunalt partistöd 2024.
 5. Angående Energigemenskap – motion från Gabor Sebastiani (C)
 6. Detaljplaner ses över för att gynna olika boende- och upplåtelseformer i villaområden – motion från Sven-Erik Wånell (V) och Jonas Lundgren (V).
 7. Flytta Ö-gruppens butik till bättre skyltläge – motion från Christina Wahlström (C) och Patrik Buddgård (C).
 8. Om att etablera utvecklingsenhet för välfärdsteknik – motion av Bo Brismar (KD)
 9. Erbjud ukrainska flyktingar SFI – motion från Bertil Öberg (L) och Suzanne Liljegren (L).
 10. Om inrättandet av en fritidsbank – motion från Jonas Lundgren (V).
 11. Möjliggör för nyanlända barn och ungdomar att delta i föreningslivet – motion från Erik Öberg (L).
 12. Om Dawit Isaaks frihetstorg – motion från Patrik Sandström (MP), Daniel Larson (S), Suzanne Liljegren (L).
 13. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i kulturoch fritidsnämnden.
 14. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.
 15. . Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i omsorgs- och socialnämnden.
 16. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande och vice ordförande i tekniska nämnden.
 17. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i fastighetsnämnden.
 18. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i utbildningsnämnden.
 19. Valärende

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan lyssna på debatten i stadshuset eller via internet där den direktsänds.

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan således lyssna på debatten i stadshuset eller via Internet där den direktsänds (www.lidingo.se/webbtv). Eller på Radio Lidingös gamla frekvens FM 97,8. (kl 15-18 sänds blandad trevlig musik). 

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *