Årets möten i fullmäktige och kommunstyrelsen

Stad & Politik3 januari 2024 kl 04.06

Kommunfullmäktige sammanträder den sista eller näst sista måndagen varje månad förutom i juli.

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan således lyssna på debatten i stadshuset eller via Internet där den direktsänds (www.lidingo.se/webbtv). Eller på Radio Lidingös gamla frekvens FM 97,8. (kl 15-18 sänds blandad trevlig musik). 

Mötena sker i Gustaf Dalén-salen i Stadshuset. Tidpunkten är kl 18.00 i alla månader utom i november, då det sker kl 15.00.

Här är alla datum:

2024-01-22 (vid behov)
2024-02-19
2024-03-25
2024-04-22
2024-05-20
2024-06-17
2024-08-26
2024-09-23
2024-10-21
2024-11-25 (OBS! kl 15.00)
2024-11-26
2024-12-16

Kommunstyrelsen leder arbetet i staden och har ansvaret för att övervaka att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsen leder och samordnar även stadens verksamheter och ser till att kommunfullmäktiges riktlinjer efterlevs. Kommunstyrelsen har uppsikt över alla kommunala nämnder och styrelser.

Kommunstyrelsen föreslår och förbereder ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige och har sedan ansvaret att övervaka att fullmäktiges beslut genomförs. En annan uppgift är att rapportera till fullmäktige hur verksamheten och ekonomin i staden utvecklas.

Kommunstyrelsen och nämnderna tillsammans kan liknas vid kommunens "regering".

Kommunstyrelsens möten är inte öppna för allmänheten. Man träffas en gång i månaden. Här är årets datum:

2024-02-05
2024-03-11
2024-04-08
2024-05-06
2024-06-03
2024-08-12
2024-09-09
2024-10-07
2024-10-23
2024-11-11
2024-12-02

Läs mer på Lidingö stads hemsida.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *