Årets ängel är Kvinnojouren Kerstin

Ingegerd Smedensjö, ordförande i Kvinnojouren Kerstin. Foto Micke Lundström.
Lidingö25 maj 2021 kl 04.361

Årets ängel, Lidingö stads utmärkelse för insatser inom kultur, idrott och hälsa, tilldelas i år Kvinnojouren Kerstin Lidingö. De får utmärkelsen för sitt engagerade arbete för utsatta kvinnor.

Våld i nära relationer är ett samhällsproblem som givits förnyad aktualitet under pandemin. Våldet i nära relationer har ökat då människor tvingats till att begränsa sina liv. Offer i denna ekvation är ofta kvinnor och när den som står allra närmast är förövare, kan vägen ut upplevas som stängd. Det är här Kvinnojouren Kerstin kommer in. För många kvinnor har denna volontärorganisation varit räddningen ur ett destruktivt förhållande. Nu prisas föreningen för sitt arbete genom att tilldelas Lidingö stads utmärkelse Årets ängel.

– Det känns fantastiskt roligt och hedrande att vi tilldelas denna utmärkelse. Frågan om mäns våld mot kvinnor är ständigt aktuell och behöver all uppmärksamhet den kan få. Det ger också ett viktigt signalvärde att våra politiker ser våld i nära relation som ett prioriterat samhällsproblem, säger Ingegerd Smedensjö, ordförande i föreningen Kvinnojouren Kerstin Lidingö.

Kvinnojouren Kerstin startade 2010 och är en ideell förening. Föreningen gerstöd till kvinnor och barn som utsatts för våld och vägleder dem vid behov vidare till rätt instanser. Kvinnor utsätts för olika typer av våld; fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, materiellt och hedersrelaterat. Hos kvinnojouren får stödsökande vara anonyma och alla har tystnadsplikt. All rådgivning är gratis.

– Kvinnojouren Kerstin har synliggjort en problematik som ofta omgärdas av en tystnadskultur. Detta finns ute i samhället, även på Lidingö, och då finns kvinnojouren där som ett stöd, säger Filip Svanberg, ordförande i kultur och fritidsnämnden (M).

Namnbyte och ungdomsjour

Föreningen planerar nu för ett namnbyte, ett enklare namn för att nå ut bredare: Lidingö Kvinnojour. Förhoppningen är att lansera det nya namnet i år.  De breddar även verksamheten genom att starta en ungdomsjour för att nå direkt till unga på Lidingö.

– Det är en värdig mottagare av utmärkelsen, en förening som på ett fantastiskt sätt bidrar till ett tryggare samhälle, säger John Svensson, kulturchef i Lidingö stad.

Kommentarer

  1. Stort tack för att ni lyfter den hedrande utmärkelsen och det ideella arbetet som görs av våra änglar för att stötta, förebygga och driva förändring mot våld i när relation! Det hjälper till att synliggör ett stort samhällsproblem, där vi alla kan bidra ❤️!

    Vi finns här för dig som är utsatt för våld eller är orolig närstående ❤️! Men även för dig som vill veta mer hur just du kan bidra till ett Lidingö där kvinnor och unga ska känna sig trygga.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *