Arbetslösheten minskar på Lidingö

Lidingö16 juli 2021 kl 04.55

Under juni månad rapporterade Lidingö en total arbetslöshet på 5 procent, en minskning jämfört med samma tidpunkt förra året med 0,9 procentenheter. Sett till antalet personer innebär detta att 1 136 av 22 720 invånare i åldern 16 till 64 år på Lidingö var inskrivna som arbetssökande, 210 färre personer än i juni förra året. 

Lägre arbetslöshet på Lidingö än i Stockholms län. Källa: Arbetsförmedlingen. Diagram: Newsworthy

Lidingö är inte den enda kommunen i Stockholms län där arbetslösheten nu sjunker utan nedgång kan ses i samtliga kommuner. Lidingö hade sedan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Stockholms län med 5,0 procent i kommunen, jämfört med 7,7 procent i hela länet. Den lägsta arbetslösheten i länet finns i Vaxholm och Vallentuna med 4,1 procent. För att Lidingö skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som dessa kommuner skulle 204 personer behöva sysselsättas. 

Större minskning av arbetslöshet bland utlandsfödda
Samtliga kommuner i Stockholms län såg i juni en minskade arbetslöshet bland utlandsfödda. Lidingö ar en av de kommuner i länet där nedgången var störst. Bland invånare födda i ett annat land låg arbetslösheten i juni på 11,0 procent. Arbetsförmedlingens senaste månadsstatistik visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda på Lidingö med 2,3 procentenheter.

Ungdomsarbetslösheten sjunker på Lidingö
Liksom den totala arbetslösheten i Stockholms län sjunker arbetslösheten bland unga på Lidingö också. I juni 2021 var 4,9 procent av 18–24-åringarna på Lidingö inskrivna som arbetssökande. Detta innebär en minskning på 2,1 procentenheter och antalet inskrivna visar på en minskning med 44 personer på ett års sikt. Liksom den totala arbetslösheten är ungdomsarbetslösheten på Lidingö lägre än i Stockholms län som helhet. 

Arbetslösheten bland unga dock fortfarande högre än bland äldre. Källa: Arbetsförmedlingen. Diagram: Newsworthy

Källa: Newsworthy

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *