Arbetslösheten för ungdomar på Lidingö är näst lägst i landet

Lidingö20 april 2021 kl 05.21

Sedan mars 2019 har den totala arbetslösheten på Lidingö ökat. Under mars månad rapporterade Lidingö en total arbetslöshet på 5,3 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+1,0 procentenheter). Även i Stockholms län stiger arbetslösheten. Men jämfört med arbetslösheten i hela Sverige är den betydligt lägre.

Sett till antalet personer betyder det att 1 202 av 22 679 invånare i åldern 16 till 64 år på Lidingö var inskrivna som arbetssökande (247 fler än i mars i fjol). Det är 24:e månaden i följd som arbetslösheten i Lidingö är högre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2019 har arbetslösheten gått upp från 3,7 till 5,3 procent.

Lidingö är inte den enda kommunen i Stockholms län där arbetslösheten går uppåt, det är  en uppgång i samtliga kommuner. Störst är ökningen i Sigtuna där arbetslösheten stigit med 3,5 procentenheter.

Även om arbetslösheten i Lidingö ökar, så ligger den fortfarande under snittet i hela Stockholms län (5,3 procent på Lidingö, jämfört med 8,0 procent i hela länet och 8,4 i riket).

I riket som helhet steg arbetslösheten i mars jämfört med året innan (+0,8 procentenheter) och ligger nu på 8,4 procent. 237 av 290 kommuner har högre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 11,7 procent på Lidingö under mars månad, motsvarande 573 av 4 897 personer. Det är 1,0 procentenhet fler än vid samma tidpunkt i fjol (+92 om man räknar personer). Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,4 procentenheter på Lidingö. Det är ungefär samma skillnad som för ett år sedan.

Till skillnad från den totala arbetslösheten står arbetslösheten bland unga stilla. I mars var endast 4,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 90 personer). Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten på Lidingö lägre än i Stockholms län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 4,2 procentenheter. Lidingö har nu den näst lägsta ungdomsarbetslösheten i landet. Danderyd har den allra lägsta (3,5 procent).

Så hög var arbetslösheten i mars

Kommun Arbetslöshet i mars Förändring (12 mån)
Botkyrka 13,2 % +2,0 % ▲
Danderyd 4,7 % +1,0 % ▲
Ekerö 4,5 % +0,5 % ▲
Haninge 8,6 % +1,2 % ▲
Huddinge 8,8 % +1,7 % ▲
Järfälla 9,1 % +1,0 % ▲
Lidingö 5,3 % +1,0 % ▲
Nacka 5,9 % +1,0 % ▲
Norrtälje 6,3 % +1,1 % ▲
Nykvarn 5,1 % +0,6 % ▲
Nynäshamn 7,7 % +1,3 % ▲
Salem 6,6 % +1,1 % ▲
Sigtuna 11,8 % +3,5 % ▲
Sollentuna 7,5 % +1,4 % ▲
Solna 6,2 % +1,0 % ▲
Stockholm 8,2 % +1,4 % ▲
Sundbyberg 7,8 % +1,2 % ▲
Södertälje 13,0 % +1,5 % ▲
Tyresö 5,9 % +0,7 % ▲
Täby 4,4 % +1,0 % ▲
Upplands Väsby 9,5 % +1,9 % ▲
Upplands-Bro 8,5 % +1,4 % ▲
Vallentuna 4,2 % +0,5 % ▲
Vaxholm 4,5 % +0,9 % ▲
Värmdö 5,1 % +0,9 % ▲
Österåker 5,1 % +1,1 % ▲
LidingöStockholms län Hela landet
Hela arbetskraften 5,3 % +1,0 % ▲ 8,0 % +1,3 % ▲ 8,4 % +0,8 % ▲
Bland utlandsfödda 11,7 % +1,0 % ▲ 15,5 % +1,9 % ▲ 19,9 % +0,8 % ▲
Bland ungdomar 4,6 % 0,0 % ▶ 8,8 % +1,4 % ▲ 11,1 % +1,3 % ▲

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *