Arbeten vid Södra Kungsvägen maj-oktober

Lidingö30 mars 2019 kl 07.31

I vår återupptas arbetet på gång- och cykelvägen vid Södra Kungsvägen. Precis som förra året pågår arbetet mellan maj och oktober och berör resterande sträcka, från strax efter Karlavägen till cirkulationsplatsen vid OKQ8 bensinmacken. Detta kan man läsa på Lidingö stads hemsida.

Flera aktörer samverkar, Stockholm Exergi byter ut fjärrvärmeledningar, som behöver renoveras för att trygga fjärrvärmeleveransen till Lidingö, Ellevio lägger om elledningar och staden renoverar gång- och cykelvägen. Stockholm Exergi har samordningsansvar för alla arbeten och byter även ut trädallén och belysningen på platsen.

Arbetet kommer även i år ha viss påverkan på biltrafiken mot Stockholm. Gång- och cykeltrafiken på denna sträcka kan komma att ledas om.

Träden vid gång- och cykelvägen är inte helt friska. Dessutom har rötter trängt igenom asfalten vilket försämrar framkomlighet och säkerhet och det finns risk att vägen skadas ytterligare. Staden kommer därför att ersätta träden med en art som passar bättre på platsen och som har ett rotsystem som inte tränger upp genom asfalten eller påverkar ledningar.
Läs mer på www.lidingo.se

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *