Är verkligen alla partier företagarvänliga?

Debatt5 september 2022 kl 04.411

På Lidingö Näringslivs möte inför valet i Ansgarskyrkan förklarade sig alla partier företagarvänliga. I detaljplanen för kvarteret Brädgården och Båtbyggaren i Canadaområdet kommer man att ta 1/3 av industrimarken i  Båtbyggaren för bostadsändamål. Därmed finansieras 6 stora tomter  på Beijertomten. Det reducerar industrimarken enligt gällande detaljplan och hämmar företagsutveckling med marin anknytning. Industrimarken kan ju också innehålla andra företag som behövs på norra ön.

Detta är inte att stödja näringslivet och företagande så det borde inte vara för sent att få ändring tillstånd.  Det här  kämpade både Lidingö Näringsliv och Lidingö Vänner för i samrådet i januari i år. Har politikerna inte förstått konsekvenserna av detaljplaneförslaget?

Beijertomten kan utnyttjas mycket bra för radhus typ som Canadastigen, vilket ger betydligt bättre intäkter och gör att industrimarken i Båtbyggaren kan fortsätta att vara en plats för företagande. De som bor på Canadstigen och Kyrkvikens Vänner har sedan länge kämpat för att Bejertomten skall bebyggas på ett bra sätt. .

De är starkt engagerade och  uppvaktar tjänstemän och politiker och har redan mött en hel del positiv respons, dock inte från Moderaterna.  Det handlar också om hela inre Kyrkviken, dagvattenhanteringen, översvämnings och frågor där den föreslagna detaljplanen har svåra konsekvenser vilket nästan alla partier hade som högt prio vid utfrågningarna i Ansgarskyrkan.

Karl Alexanderson
Helena Bargholtz
Anders Ulfvarson
Jan Weissenrieder
Lidingö Vänner

Kommentarer

 1. Miljöpartiet är helt emot att den politiska majoriteten planerar att tar bort företagsmarken för båtverksamheten vid Canadaområdet och bygga radhus där. Vi har ont om företagsmark på Lidingö och särskilt här är det olämpligt att ta bort den.

  Vi är också emot att majoriteten vill bygga sex lyxvillor i området, varav ett par på strandskyddat område.

  Vi vill att den del som är strandskyddat område ska fortsätta vara det och istället bli en liten park som en förlängning av det fina parkstråket för Lidingöborna.

  På de övre delarna kan vi tänka oss ett par längor med hus i två våningar i höjd med Canadadradhusen, helst som lägenheter.

  Vi vill inte heller ha den nya planerade bilvägen som ska gå bara några meter från den redan befintliga vilket skulle skära av hela området som en barriär ned mot vattnet. Det är slöseri med pengar att anlägga en ny väg.

  Hela projektet är dåligt skött från början. Och få vi styra efter valet kommer vi att göra om och göra rätt.

  Patrik Sandström, gruppledare Miljöpartiet.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *