Är Lidingö en bra cykelstad?

Är Lidingö en bra cykelkommun? Foto: Ingimage
Lidingö14 juni 2021 kl 04.281

Cykelfrämjandet genomför varje år en undersökning bland landets kommuner, en så kallad "Velometer". 2016 var Lidingö näst bäst i kommunvelometern. Sen 2016 har Lidingö bara fallit i ranking, 2019 var sista året Lidingö var med och hamnade på en mindre hedrande 38:e plats av 45 kommuner.

Lidingö Nyheter frågade ansvarigt kommmunalråd, Carl-Johan Schiller, ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden: varför är Lidingö inte med i Cykelfrämjandets ”Velometer”?

– Som vi har förstått så riktar velometer sig framförallt till kommuner med en kraftig expansion. Lidingö har redan ett bra cykelnät som vi hela tiden trimmar men med bibehållen struktur. Det finns också en kostnad och ganska mycket arbetstid kopplat till att delta och vi lägger hellre tid och pengar på konkreta åtgärder.

Vad är majoritetens inställning till cyklandet?
– Cykling, precis som kollektivtrafik, att promenera eller att åka bil ska gå lätt och vara säkert på Lidingö. Den största flaskhalsen för pendlingscykling är Lidingöbron och när nya bron är klar blir det en stor förbättring. Nästa steg är att förbättra de stora cykelstråken som leder fram till bron och att ordna effektiva och välplacerade cykelparkeringar, till exempel skulle det vara bra med fler sådana vid kollektivtrafikknytpunkter.

Vad gör ni för att underlätta och främja cyklandet?
– Utöver åtgärderna ovan kommer vi att ha tre kampanjer för att informera Lidingöborna om cykling. Det handlar om att få fler att cykla till badet i sommar, få fler att cykla till jobbet och avslutningsvis kommer vi ha en invigning av nya bron där vi vill informera om hur mycket enklare det kommer bli att cykla till och från ön framöver. På Fågelöuddes badplats kommer vi att bygga nya cykelställ och om fler cyklar till badet blir det också mindre trängsel på parkeringsplatsen vilket var ett stort problem sommaren 2020. 

Hur blir det i vinter med sopsaltningen av gång- och cykelvägar? Samma sak som förra året?
– Vi kommer inte att saltsopa i vinter. Det är en mycket hög kostnad som inte är försvarbar. Däremot ökar vi anslaget till snöröjningen totalt sett.

Kommentarer

  1. Buuuu Carl-Johan. Det är pinsamt att ni inte sopsaltar. Snöröjningen 2020 var katastrof under perioder. Det var oplogat och isigt framförallt längs den anslutande vägen till bron, Islinge Hamnväg. På andra sidan bront möts man direkt av väldigt fina saltsopade vägar.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *