Antal konstaterade fall ökar på Lidingö

Bild från Pixabay.
Lidingö30 juli 2021 kl 05.001

33 nya konstaterade fall av Covid-19 rapporterades under vecka 29 in på Lidingö. Det är 69 nya fall per 100 000 invånare och 1,8 gånger så många fall som föregående vecka. Under de senaste tre veckorna har 133 konstaterade fall per 100 000 invånare rapporterats in. 

Det sammanlagda antalet konstaterade fall på Lidingö de senaste fem veckorna. De stora siffrorona visar antalet fall per 100 000 invånare. Siffrorna inom parentes är de verkliga antalen. Siffrorna i de färgade ringarna visar ökning eller minskning från föregående vecka. Längst ner summering av de tre senaste veckornas fall. Källa: Svt Nyheter 

Enligt uppgifter från Socialstyrelsen har totalt 99 dödsfall rapporterats fram till den 25 juli 2021, vilket innebär att inga nya dödsfall registrerats sedan förra veckans lägesrapport. 

80 procent av Lidingöborna har nu påbörjat vaccinering mot Covid-19 och fått sin första spruta, och mer än hälften är redan färdigvaccinerade (54,6%). På Lidingö är andelen som påbörjat sin vaccinering 6,7 procentenheter större än genomsnittet i Region Stockholm , där 73,4 % fått sin första spruta. 


Källa: Svt Nyheter 

Kommentarer

  1. Eftersom så många är vaccinerade finns det anledning att tro att det är de yngre som sprider smittan och de som fått smittan utomlands. Varför tar man risken att åka utomlands då semestervädret varit lika fantastiskt på Lidingö som vid Medelhavet ? Vi andra har trots vaccinering fortsatt att vara försiktiga med kontakter och upplevt Sverige istället.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *