Ansvar för Lidingöbornas pengar möjliggör satsningar på kärnverksamheten

Debatt17 juni 2020 kl 06.371

I flera olika utfall har oppositionen gått ut och påstått att vi skär ner på skola och omsorg i vårt budgetdirektiv. Det är fel, då vi gör en av de högsta uppräkningarna på skola och omsorg i Stockholmsregionen. Vi tar ansvar för Lidingöbornas pengar och satsar på kärnverksamheten. 

Under de senaste veckorna har delar av oppositionen attackerat Lidingömajoritetens budgetdirektiv och påstått att vi skär ner på skola och omsorg. Det är direkt felaktigt, då vi räknar upp resurserna med 1,4 procent i vårt budgetdirektiv. Det kan jämföras med resten av Stockholmsregionen där många gör nolluppräkningar och knappt någon räknar upp med mer än en procent. Anledningen till att vi i budgetdirektivet har en relativt hög uppräkning är att vi har haft god ordning i ekonomin under lång tid och därmed inte behöver skära ned nu när lågkonjunkturen kommer.

Oppositionen påstår också att vi prioriterar skattesänkningar före välfärden. Det blir också märkligt då vi inte föreslår en skattesänkning för 2021 eller 2022. Den fråga som Lidingöborna däremot bör ställa sig är huruvida oppositionen prioriterar skattehöjningar före Lidingöbornas intressen. Centerpartiet visar sin rätta sida som en del av vänsteroppositionen och föreslår en skattehöjning på 13 öre per intjänad hundralapp. Det gör Miljöpartiet också. Socialdemokraterna väljer att avvakta till sin budget, men Vänsterpartiet föreslår en skattehöjning på 31 öre per intjänad hundralapp. 

Som alla förstår är det osäkra tider i och med Coronapandemins framfart. Ingen vet hur ekonomin ser ut i november när budgeten antas. Vårt löfte till Lidingöborna är därför att vi prioriterar kärnverksamheten och fortsätter hålla ordning och reda i ekonomin. Det är så satsningar på skola och omsorg blir möjliga under lång tid framöver.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Sköld (LP), kommunstyrelsens vice ordförande samt ordförande i Omsorgs- och socialnämnden
Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd och ordförande i Utbildningsnämnden
Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd och ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden

Kommentarer

  1. Det stämmer att majoriteten gör en penguppräkning på 1,4 procent för skola och omsorg. Men då ska man ha i beaktande att kostnadsökningen med bibehållen verksamhet är 2 procent 2021 enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR). Med en uppräkning på 1,4 procent måste alltså skol- och omsorgsverksamheter göra besparingar (eller med majoritetens ordval effektiviseringar) på 0,6 procent. Detta tycker vi är helt fel med tanke på de omständigheter som råder där vi menar att vi istället ska stärka skola och omsorg i en utmanande tid.

    Man nämner inte heller att man i fjol frös pengen helt och hållet till skola och omsorg förra året. Det betyder att kärnverksamheter som skola och omsorg på Lidingö har tuffare utgångsläge än många andra kommuner i Stockholms län.

    Det är också intressant att majoritetens enda definition av borgerlighet är sänkt kommunalskatt. För ett liberalt borgerligt parti som Centerpartiet är borgerlighet mycket mer. En skola där varje individ får möjlighet att växa oavsett bakgrund, en omsorg där de äldre som arbetat hela livet får den omsorg de förtjänar och själva får välja är två exempel. Vi ska helt klart hålla ett lågt skattenivå i kommunen, vi hade redan innan sänkningen förra året sjunde lägsta kommunalskatt i landet. Men vi ska inte sänka skatten på bekostnad av skola och omsorg. För oss är det tydligt att det var det Lidingös politiska majoritet gjorde i fjol. Det är mot bakgrund av detta som vi föreslår en återställning om 13 öre av den skattesänkning som gjordes i fjol. I dessa tider ska vi stödja och stärka stadens verksamhet för barn och äldre.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *