Anpassad kollektivtrafik från och med måndag

Foto: Wikipedia
Lidingö21 mars 2020 kl 06.07

SL gör förändringar i bland annat Lidingöbanans avgångar från och med måndag.

Beslutet att justera trafiken har tagits av trafikförvaltningen i samråd med de trafikutövare som kör trafiken. Tunnelbanan, pendeltågen och skärgårdstrafiken kommer att köras som normalt.

– Det är mycket viktigt att stockholmarna kan resa till och från sina arbeten men vi behöver hantera och ta höjd för att även kollektivtrafikens medarbetare behöver vara frånvarande från jobbet. Utvecklingen avseende personalläget innebär att vi behöver göra justeringar för att kunna hålla igång trafiken säger Fredrik Cavalli-Björkman, trafikdirektör vid SL.

Resandet med kollektivtrafiken i Stockholm har minskat under de senaste veckorna. Under förra veckan minskade antalet spärrpassager med 20 procent jämfört med samma vecka 2019. I inledningen av denna vecka är resandet bara omkring hälften av normalt.

– Eftersom färre än normalt reser kollektivt räknar vi med att det inte kommer att bli ökad trängsel trots glesare trafik, säger Fredrik Cavalli-Björkman.

Så här går trafiken under vardagar
från och med 23 mars och tills vidare:
Tunnelbanan och pendeltågen påverkas inte utan kör med ordinarie turtäthet.
Busstrafiken i hela länet justeras med färre avgångar under vardagar.
Roslagsbanan, Lidingöbanan, Saltsjöbanan, Tvärbanan och Nockebybanan justerar trafiken med färre avgångar under vardagar. Under morgon- och eftermiddagstrafik körs förstärkningsavgångar som inte alltid kommer att vara sökbara.
Spårväg City justeras med färre avgångar under vardagar.
Pendelbåtarna går som vanligt, med undantag för linje 80 som får en justering av trafiken med färre avgångar.
Waxholmsbolagets trafik påverkas inte. 

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *