Anmälningsplikt för stickande och skärande

Lidingö1 juli 2021 kl 04.45

Från 1 juli måste verksamheter som använder skärande eller stickande verktyg anmäla detta till stadens miljö- och hälsoskydd för att få fortsätta sin verksamhet. 

Den nya anmälningsplikten innebär att det är förbjudet att, utan att anmäla, arrangera eller bedriva verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar där stickande eller skärande verktyg används. De företagare som måste anmäla sin verksamhet är verksamheter som erbjuder hygieniska behandlingar med användande av exempelvis: 

  • Akupunkturnålar 
  • Rakkniv mot huden 
  • Skalpeller 
  • Håltagningspistol 
  • Piercingverktyg 
  • Andra liknande stickande eller skärande verktyg 

Användandet av verktygen innebär risk för blodsmitta eller annan smitta. Den nya anmälningsplikten utvidgas från och med 1 juli till att även omfatta fler typer av skärande eller stickande verktyg som tidigare inte bedömts omfattas av anmälningsplikt. 

Befintliga verksamheter har fram till den 1 september 2021 på sig att anmäla sin verksamhet till miljö- och stadsbyggnadskontoret. 

Källa: Lidingö Stad

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *