Anhöriga måste avlastas och dagverksamheten byggas ut

Debatt3 juni 2022 kl 04.291

Biståndsbedömningen måste bli mer generös och ge ökat stöd med avlastning för anhöriga som vårdar närstående. Risken är annars stor att de anhöriga själva sviktar, drabbas av utmattning och psykisk ohälsa. Dagverksamheten måste samtidigt byggas ut. Dagverksamheten ger stimulerande aktivitet till närstående med fysisk, social och kognitiv träning samtidigt som de anhöriga får nödvändig avlösning. En generösare biståndsbedömning är en kostnadseffektiv åtgärd mot bakgrund av den stora ekonomiska betydelse de anhörigas insatser har.

Anhörigas vård av närstående uppgår till ett sammanlagt värde av 194 miljarder kronor om året enligt en nyligen publicerad rapport från Socialstyrelsen (2021-6-7464). Det motsvarar för Lidingö mer än 800 mkr per år. Enligt rapporten ger var femte vuxen vård och stöd till en närstående. Det kan vara äldre som stödjer en sjuk livspartner, föräldrar som ger stöd till barn med medfödd funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom och syskon som får stöd vid psykisk ohälsa.

En tredjedel av de som hjälper en närstående ger insatser som motsvarar mer än en arbetsdag i veckan. För föräldrar till barn med kronisk sjukdom eller allvarlig medfödd funktionsnedsättning är åtagandet livslångt.

Sjukvården utvecklas nu mot alltmer dagvård av även svårt sjuka. Med en åldrande befolkning ökar samtidigt andelen demenssjuka. Anhöriginsatserna blir så omfattande att de fyller en samhällsbärande funktion. Socialstyrelsen presenterar därför nu en nationell strategi för stödet till anhöriga som vårdar närstående. 

För att anhöriga ska klara det växande uppdraget måste kommunerna ge anhöriga ökade möjligheter till avlösning. En utökad dagverksamhet kan avlasta de anhöriga samtidigt som de närstående får en stimulerande aktivitet.

Uppdraget som anhörig vårdare är frivilligt och måste utformas efter den enskildes möjligheter och behov.  Anhörigperspektivet måste stärkas.

Carl-Johan Schiller och Bo Brismar
KD, Toppkandidater kommunfullmäktige

Kommentarer

  1. Hej Bo och Carl-Johan!
    Jag håller helt med er. Det förebyggande arbetet är otroligt viktigt för våra omsorgstagare och det ör också väldigt viktigt för våra anhöriga. Därför satsar majoriteten på dessa områden.som ni vet. Satsningen går att ”räkna hem’ i form av nöjdare och friskare omsorgstagare och anhöriga som mår bättre, det vet vi genom forskning. Därför är de samarbeten vi har med olika lärosäten så viktiga. Vi samarbetar bla med Karolinska i Träna hjärna och GIH där pensionärer tränar tillsammans med GIH studenter. I det förebyggande arbetet ingår att stötta de anhöriga på bästa sätt så de orkar med sin ofta tuffa vardag. Majoriteten är överens om det. Vi har därför fördubblat antal timmar för anhörigstöd. Den viktiga dagverksamheten är också prioriterad men kan utvecklas och byggas ut.. För omsorgstagaren är det viktigt att få komma iväg och byta miljö och för de anhöriga är det viktigt att få egen tid. Detta gäller inte inte bara de äldre det gäller alla omsorgstagare och dess anhöriga.
    Birgitta Sköld, LP
    Ordförande i Omsorgs och socialnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *