Anhöriga kan få stöd

Maria Hartley (till vänster) och Anita Eriksson stöttar dig som anhörig.
Lidingö13 oktober 2020 kl 06.36

När en person i din närhet behöver ditt stöd kan det kännas tungt för dig som anhörig. Du kan själv behöva någon att vända dig till med dina tankar och funderingar. På Lidingö finns hjälp att få bara ett telefonsamtal bort.

Det kan vara mycket att reda ut när man stödjer och hjälper någon i sin närhet, både för sin egen del och sin närstående. Vad kan jag få hjälp med? Vart ska jag vända mig? Hur ska jag själv orka?

Därför finns öns anhörigkonsulenter Maria Hartley och Anita Eriksson. De erbjuder stöd till alla som hjälper någon i sin närhet. Det kan handla om någon som har en långvarig sjukdom, är äldre, har en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, missbruk eller annat beroende. Maria finns där som stöd för anhöriga till de som är äldre än 65 och Anita för anhöriga till någon som är yngre än 65 år.

Du som anhörig kan ringa eller mejla Maria eller Anita för att komma överens om ett möte som kan ske via telefon, videosamtal eller ett fysiskt möte. Samtalen är kostnadsfria och anhörigkonsulenterna har tystnadsplikt.

Anhörigkonsulent Maria Hartley 08-731 32 97
 maria.hartley@lidingo.se
Anhörigkonsulent Anita Eriksson 08-731 32 70
 anita.eriksson@lidingo.se

– Första samtalet handlar ofta mycket om att lyssna, att bara finnas där, säger Anita Eriksson. Därefter kan samtalet handla om vilket stöd och hjälp man kan få av staden, föreningar och organisationer.

Många anhöriga känner sig ensamma i sin situation och vill träffa andra för att utbyta erfarenheter. För att möta det behovet erbjuds kontinuerligt anhöriggrupper, ibland i samverkan med Röda korset.

Det brukar vara sex till åtta deltagare som träffas och de första fem eller sex gångerna är en anhörigkonsulent med. Vissa grupper träffas sedan under flera år utan anhörigkonsulent.

Som anhörig till någon som behöver mycket hjälp och stöd kan man lätt glömma bort sin egen hälsa.

– Därför erbjuder vi hälsoaktiviteter som tex taktil massage, yoga, mindfulness, men också föreläsningar om hur man lättare kan hantera sin situation, säger Maria.

Vem är anhörig?

Det kan vara en granne, en vän, ett syskon, men ofta är det en make/maka eller förälder. Var femte svensk vuxen vårdar, hjälper eller stöder regelbundet en närstående. Många av dem har gått ner i arbetstid för att kunna göra det. Nästan var tredje anhörig gör insatser varje dag.

Källa: NKA:s snabbfakta (Nationellt kompetenscentrum för anhöriga)

Vad kan du få hjälp med av en anhörigkonsulent?

  • Enskilda stödsamtal
  • Hälsoaktiviteter
  • Delta i samtalsgrupper med personer i liknande situation, så kallade anhöriggrupper, eller studiecirklar med särskilda teman som kan vara användbara för dig
  • Föreläsningar

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *