Ändrat tegel på Villa Söderås får okej

Bakom huvudbyggnaden skymtar en av komplementibyggnaderna vars tak nu ska bli grönt tegel. Foto: privat
Stad & Politik26 augusti 2019 kl 08.13

Vid sitt kommande sammanträde med miljö- och stadsbyggnadsnämnden nästa vecka väntas politikerna säga ja till ändrat tegel på komplementbyggnaderna vid Villa Söderås. 2016 fick ägarna till Söderås okej på att byta ut det röda teglet på huvudbyggnaden. Teglet skulle ersättas med rödbrunt glaserat tegel, vilket nu också är gjort.

Bredvid och bakom huvudbyggnaden finns några komplementbyggnader som uppfördes mellan åren 1931–1976. Byggnaderna har genomgått flertalet yttre förändringar genom åren och bedöms inte vara kulturhistoriskt särskilt värdefulla. Det är på dessa byggnader som ägarna nu vill ändra takets tegel från dagens röda lertegel till matt mörkt grönt lertegel. Den föreslagna ändringen av takbeläggning på komplementbyggnaderna anses vara planenlig och anpassade till områdets karaktär. Därmed kan miljö- och stadsbyggnadsnämnden bevilja bygglov.

I tjänsteskrivelsen från förvaltningen kan man också läsa ”Villa Söderås som uppfördes 1912 är utformad med stildrag av en samtida engelsk lantvilla. Villan karaktäriseras av ljusputsad fasad, tätspröjsade fönster och glaserat tegeltäckt högt brutet tak. En mindre flygelbyggnad med mur gjordes på 1920-talet strax väster om huvudbyggnaden. Fastigheten ingår i område nr 21 Kursgårdar, Elfvikslandet som utpekas som ”kulturhistoriskt värdefull helhetsmiljö” och byggnaden är noterad som ”kulturhistoriskt värdefull” i stadens kulturmiljöprogram (Lidingö, kulturhistoriska miljöer, 1990), som antagits av kommunfullmäktige i samband med 2002 års översiktsplan. Fastigheten berörs av det kulturhistoriska riksintresset för Stockholms inlopp.”

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *