Fler ungdomar skolkar på Lidingö

Lidingö12 juli 2022 kl 03.23

Centrala studiestödsnämnden skriver 7 juli att allt fler ungdomar får sitt studiebidrag indraget på grund av skolkning. I takt med pandemin så minskade andelen elever med indraget studiebidrag på ön, eftersom en stor del av undervisningen var online. Då behövde man inte ens ta på sig ytterskorna för att komma till skolan. Nu under 2022 stiger andelen igen.

Studiebidraget ligger i dag på 1 250 kr/månad och betalas ofta ut kvartalet efter att du fyllt 16 år. Under läsåret 2021/2022 registrerades ca 7,9% av landets alla gymnasieelever för skolk. Det motsvarar cirka 28 000 elever. CSN kunde också rapportera att man lade märke på en stor nedgång av antalet frånvaroanmälningar från gymnasieskolor som hade hel eller delvis distansundervisning under pandemin. Men hur ser siffrorna ut på ön?

  • Läsåren 2019/2020 hade 1 859 elever på Lidingö studiehjälp. 135 av dessa 1 859 elever på ön hade vid något tillfälle indraget studiebidrag på grund av skolk. Det motsvarar cirka 7,3% av öns gymnasieelever.
  • Läsåren 2020/2021 sjönk andelen från 7,3% till 4,4%. Detta var vid kulmen av pandemin och distansundervisning upprättades på bland annat Hersby Gymnasium.
  • Läsåren 2021/2022 avslutades nu i juni. Skolorna var återigen fyllda med elever. Vid denna period gick 2 021 elever i gymnasiet på ön. Av dessa hade 163 elever indraget studiebidrag på grund av skolkning. Det motsvarar en andel på 8,1%. Den procentuella andelen är lika stor som rikssnittet var före pandemin.

Källa: CSN.se

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *