Anbudstävlingen för Rudboda centrum avbryts

Lidingö26 oktober 2022 kl 04.392

Den anbudstävling som pågått för att hitta en byggaktör för utvecklingen av Rudboda centrum avbryts. Projektet gör nu en omstart och tar fram ett förslag till detaljplan som allmänheten får tycka till om.

Som en del av stadsbyggnadsprojektet för Rudboda centrum inleddes en anbudstävling under våren 2022. Syftet var att hitta en lämplig byggaktör som ville köpa marken för att bygga radhus, flerbostadshus, lokal för mataffär och ett torg. Totalt nio anbud kom in. De innehöll kreativa och intressanta lösningar men förslagen nådde inte upp till stadens kvalitetskrav.

– Det är viktigt att vi bibehåller småskaligheten och säkerställer ett trivsamt och välkomnande Rudboda centrum. Vi kommer därför att göra en mer detaljerad plan i samråd med boende innan vi fortsätter med en förnyad anbudstävling, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Beslutet att avbryta anbudstävlingen fattas formellt på kommunstyrelsens sammanträde den 14 november.

Läs mer på Lidingö stads hemsida.

Bakgrund
Rudboda stadsdelscentrum byggdes under 1960-talet och ska rustas upp. Syftet är att göra torget till en mer attraktiv och tryggare plats genom att utveckla utomhusmiljön, bygga fler bostäder och skapa bättre möjligheter för den befintliga livsmedelsbutiken. Projekt-PM godkändes 2019 och arbetet med detaljplanen för att utveckla området vid Rudboda torg pågår. I samband med att projektet gör ett omtag skjuts tidplanen för genomförandet fram cirka ett år och byggstart beräknas ske under 2026.

Kommentarer

 1. RUDBODA TORG – EN OVÄRDERLIG PLATS FÖR NÄROMRÅDET OCH NORRA LIDINGÖ

  Klokt beslut att dra tillbaka anbudstävlingen då ramverket som beskrivits för Anbudstävlingen saknade avgörande och viktiga delar för att skapa ett levande Rudboda Torg och en mötesplats för området.
  Rudboda Torg är en ovärderlig plats för dem som bor i Rudboda men är också en viktig knutpunkt för dem som bor på Norra Lidingö liksom för de många arbetsplatser som finns på Bosön, Björnbo, Silverhöljden och alla konferensanläggningar i Elfvik.

  En utveckling av ICA Rudboda var Lidingö Näringsliv och den politiska majoriteten överens om men det saknades förutsättningar för ett café, kvarterskrog och ett lokalt anpassat näringsliv.

  Lidingö Näringsliv har löpande under se senaste åren haft dialog med Rudbodabor, skrivit flera debattartiklar och haft många möten och samtal med den förra majoriteten och lyft fram vår ståndpunkt runt framtidens Rudboda Torg.

  Vi hoppas nu att Rudboda Torg i framtiden blir den levande plats alla önskar och att ambitionsnivån inte sänks ytterligare!

 2. Rudboda torg behöver lokaler för närservice! Rudbodaborna efterfrågar restaurang, mat för avhämtning, cafe eller en bar. Baren kanske inte skulle få tillräcklig kundunderlag, men service verkar efterfrågas mer än 14 radhus.
  Därför är det bra att anbudstävlingen avbryts.

  Gabor Sebastiani (c)

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *