Allt fler höjer betygen med läxhjälp från Allakando

Redaktionella annonser23 februari 2020 kl 06.55

Kunskapsresultaten på Stockholms gymnasieskolor har förbättrats de senaste åren. Meritpoängen har höjts och fler blir behöriga till gymnasiet. Det finns ingen universallösning för hur alla elever kan höja sina betyg – men läxhjälp brukar vara något som fungerar för många. 9 av 10 som anlitar Allakando läxhjälp höjer sina betyg

Svensk skola är på många sätt en lyckofabrik. Det är genom slit och ansträngning i skolbänken, med stöd av en kunnig och erfaren lärare, som många elever kan förverkliga sina drömmar. Oavsett varifrån de kommer eller vilka föräldrar de har. Dessvärre skiljer sig undervisningskvaliteten åt betydligt mellan olika klassrum, olika skolor och olika kommuner. Senaste PISA-mätningen visade att skillnaderna mellan kvalitet i svenska skolor har förstärkts de senaste åren.

I Stockholm har dock trenden varit mer positiv. De senaste åren har kunskapsresultaten på gymnasieskolorna i Stockholm generellt gått upp. Betygspoängen har gått upp och andelen elever som tar gymnasieexamen ökar. På Lidingö har betygen gått ner något de senaste åren, även om behörigheten till högskolan har ökat marginellt. Det finns ett antal trender som kan vara bidragande orsaker till kunskapsresultaten i skolan, nedan nämns några tänkbara sådana.

Allt vanligare med läxhjälp i Stockholm

Repetition är kunskapens moder. Det är därför inte så konstigt att allt fler elever väljer att ta hjälp av en kunnig privatlärare för att få läxhjälp i Stockholm. En av de snabbaste aktörerna på marknaden är Allakando, som du kan kontakta för läxhjälp i Stockholm. Bolaget vittnar om en stor tillströmning av elever som vill ha hjälp med studier och att höja sina betyg i allt från matematik, naturvetenskap och moderna språk. Fredrik Fridlund är bolagets VD, han har själv undervisat över 3000 elever sedan bolaget startade 2007 och han menar att bolaget styrka är att de lyckats utveckla en pedagogisk modell som ger resultat. 

–   Det är roligt att så många är intresserade av Allakando läxhjälp i Stockholm. Vår läxhjälp ger resultat – 9 av 10 elever som träffar våra privatlärare höjer sina betyg, säger han. 

Pedagogisk barnvakt kan lägga grunden för skolåren

Det är av stor vikt för elevens lärande att den under skolåren gör sina uppgifter, pluggar inför prov och ständigt bearbetar den kunskap som lärs ut på lektionerna. Men det finns också ett starkt stöd i forskningen för att det spelar stor roll vad som sker under de tidigare åren, att man tränar upp de kognitiva förmågorna som barn genom att leka, prata och lära sig under lättsamma former. Det kan vara ett skäl till att många föräldrar valt att ta hjälp av en barnvakt i Stockholm, med en uttrycklig önskan om att barnvakten ska ha en pedagogisk profil. Ett företag som erbjuder just pedagogisk barnpassning i Stockholm är myNanny. Bolaget har profilerat sig genom att de gör en av branschens mest omfattande bakgrundskontroller i sitt rekryteringsförfarande – så att de ska få de mest pedagogiska och lämpliga barnvakterna. Av de som kontaktar myNanny, har det på senare tid märkt att det finns en efterfrågan att redan under tidiga år få in mer av en pedagogisk inriktning på sin barnpassning, även om de inte får förta allt lek, bus och skoj som barnpassning också innebär.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *