Alla partier överens om områdespoliser

Debatt9 februari 2021 kl 12.552

Kommunstyrelsen drar tillbaka beslutsärendet om ny samverkansöverenskommelse med polisen - vi är inte nöjda eftersom utfästelse om lokalt placerade områdespoliser saknas!

En enig kommunstyrelse har dragit tillbaka beslutsärendet om ny samverkansöverenskommelse med polisen från kommunstyrelsens ärendelista i måndags. Orsaken är att den överenskommelse som föreslås saknar utfästelse om lokalt placerade områdespoliser på Lidingö, ett krav som samtliga partier på ön står bakom och som vi i höstas skrev till Polisregion Stockholm om. I polisens svar sägs att ”vi ska rekrytera in ännu fler områdespoliser, där en del av dem ska ha Lidingö som specifikt ansvarsområde”. Vi saknar det löftet i själva samverkansöverenskommelsen och även en tidsplan för när områdespoliserna kan vara på plats på Lidingö. Lidingö stad vill att åtminstone några av områdespoliserna ska vara placerade på Lidingö inom den nya samverkansöverenskommelsens löptid, alltså inom två år.

En områdespolis arbetar nära medborgarna med kontakt- och förtroendeskapande arbete utifrån den problembild som finns för det aktuella området. Lokalkunskapen är till stor nytta. Det kan till exempel innebära att tidigt se och signalera till socialtjänsten om ungdomar skulle hamna i fel kretsar eller börjar begå brott. Målet är att områdespoliserna ska vara kända i lokalsamhället och själva ha god kunskap om sitt område. Områdespoliserna ska vidare vara en fredad funktion vilket innebär att de ska arbeta minst 70 procent av sin arbetstid med kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Kommendering till andra uppdrag ska därmed inte överstiga 30 procent av arbetstiden.
(Källa: Områdespoliser – arbetar lokalt och brottsförebyggande | Polismyndigheten (polisen.se)

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Sköld (LP), vice ordförande kommunstyrelsen, ordförande omsorgs- och socialnämnden
Amelie Tarschys Ingre (L), ordförande utbildningsnämnden
Carl-Johan Schiller (KD), ordförande teknik- och fastighetsnämnden
Daniel Larson (S), oppositionsråd
Patrik Buddgård (C), gruppledare
Patrik Sandström (MP), gruppledare
Jonas Lundgren (V), gruppledare
Irené Borgenvik (SD), gruppledare

Kommentarer

  1. Det är verkligen glädjande att alla partierna åter gått ihop och inser att lokalpolischefen Tobias Lövström åter försöker förhala och lura dem. Jag har hela tiden varit en nagel i ögat på polisledningen och efter min artikel 2020-08-28 med krav på områdespoliser kom deras enhälliga krav i skrivelsen 2020-09-15 till Regionpolischefen. Svaret kom inte från Regionpolischefen utan 20-09-17 från Lövström som visade en positiv attityd och förklarade att Norrmalmspolisen skulle satsa på områdespoliser ”för att komma närmare medborgarna och bli både mer synliga och mera ingripande.” Nu skulle det rekryteras poliser ”som syns i miljön, bland annat på Lidingö.”

    Detta var en smart skrivning för att dölja att både områdespoliserna och ”uniformerade poliserna” skulle användas flexibelt i hela lokalområde Norrmalm. Detta förstod inte politikerna och det bekräftades då Lövströms patetiska förslag till samverkansöverenskommelse (i länken)kom ett halvår senare. Ingenting konkret och inte ett ord om områdespoliser med placering på Lidingö f.d. polisstation. Uppenbarligen var detta en framgångsrik metod att förhala och ändra fokus.

    Det hade lyckats om inte jag satt käppar i hjulet. Jag har sedan lång tid i mina artiklar avslöjat polisledningens agenda. Då man nu läser Lövströms uttalanden i Mitt i Lidingö är det uppenbart att så länge man inte fyllt bristen på hundratals poliser i Stockholm så kan inte Lidingö räkna med några områdespoliser. Han har en brist på en fjärdedel poliser i yttre tjänst som först skall fyllas ! Då är bortprioriteringen av Lidingö fullständigt klar. Det är också klart att placeringen av områdespoliser och kommunpolisen skall vara på Kungsholmen för att användas flexibelt i hela Lokalpolisområdet.

    Detta är att totalt missbruka hela avsikten med omorganisationen. Lidingö och andra kommuner kan inte vänta på att den stora bristen på poliser skall fyllas först- innan man kan satsa på verkliga områdespoliser. Då blir det ALDRIG VERKLIGHET. Det är ett fullständigt sabotage som polisledningen med stöd av Mats Löfving driver. Därför agerar Lövström som han gör.

    Nu hoppas jag att Lidingöpolitikerna inser vad som kommer att hända och står fast vid sina krav. Vi kan inte vänta i två år för kommunpolisen och områdespoliser på Lidingö kan flytta in i f.d. polisstationen tillsammans med Ambassadpolisen redan i morgon. Detta kommer polisledningen ALDRIG att tillåta. Många av oss var med då Lidingöbon och Rikspolischefen Holger Romander1979 invigde det fantastiska nya polishuset. Det är en stor sorg och ett svek att det nu fyllts upp med andra verksamheter och att de lokaler som polisen hyr till Ambassadgruppen till största delen inte utnyttjas. Då finns ingen anledning att skriva på något samverkansavtal ! Då får Lidingö istället ställa sina specificerade krav direkt till polisen som har skyldighet att agera enligt de regler som statsmakterna formulerat för att bekämpa brott.

  2. En områdespolis ska verka där denne/denna är placerad och inte någon annanstans. En polis med ansvar för Lidingö ska vara på just Lidingö, och inte åka runt i övriga Storstockholm. Därmed basta.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *