Alla Lidingös skolbibliotek ska vara bemannade!

Debatt31 oktober 2023 kl 04.062

Sverige är i en läskris. Enligt PIRLS 2021 sjunker elevers läsförmåga i hela landet och vi ser ökade skillnader mellan elevgrupper och mellan skolor. Läsningen är nyckeln till att lyckas i skolan men också till att lyckas i livet. En god läsförmåga är inte bara viktigt för att det säkerställer att elever kan ta till sig innehållet i skolan, det är också avgörande för det livslånga lärandet och möjligheten att bilda sig. En människa som inte kan ta till sig information på egen hand är inte fri.

Ett barn som läser eller blir läst för regelbundet kan mellan 50 000 och 70 000 ord vid 17 års ålder. Ett barn som inte gör detta har ett ordförråd på 15 000 - 17 000 ord. Skillnaden är skrämmande och betonar vikten av att vi satsar på att utveckla barns läsvanor tidigt. Det är en av flera anledningar till att Liberalerna driver på för bemannade skolbibliotek.

Regeringen med Liberalerna i spetsen förstår vikten av läsning, därför kommer bemanning av skolbiblioteken bli obligatoriskt 2025 men Lidingö borde ligga i framkant och agera redan nu. Det är för att säkerställa att alla elever på lika villkor ska kunna bli bokslukare som vi föreslår fullmäktige besluta om att alla elever i Lidingö ska ha tillgång till ett bemannat skolbibliotek redan 2024.

Suzanne Liljegren (L), gruppledare i fullmäktige och ledamot i utbildningsnämnden
Mats Jonsson (L), ordförande i Lidingöliberalerna
Erik Öberg (L), ledamot i fullmäktige och i kultur- och fritidsnämnden
Göran Tegnér (L), ledamot i fullmäktige och i tekniska nämnden
Martin Norrby (L), ledamot i fullmäktige och ersättare i miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Bertil Östberg (L), ledamot i omsorgs- och socialnämnden och ersättare i fullmäktige
Maria Wall Petrini (L), ersättare i fullmäktige och i tekniska nämnden
Mattias Reinholdson (L), ledamot i fullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen

Kommentarer

  1. Samtliga bibliotek i våra kommunala skolor är redan bemannade. Omfattningen kan variera beroende på skolans storlek.

    Vi kan dock inte styra hur biblioteken organiseras för fristående skolor och det är Skolinspektionen som har tillsynsansvaret.

    Christer Mohlin (M), ordförande utbildningsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *