S: Alla Lidingös barn ska klara skolan

Foto: ingimage
Debatt7 september 2022 kl 04.012

Lidingös skolor står inför en stor utmaning – lärarbrist och kompetensbrist. Det kommer, förutom att ställa allt för stora krav på vår lärarkår, även gå ut över våra barn.
Hur vill vi socialdemokrater lösa utmaningarna?

Allt kan inte lösas med mer pengar, men mycket går att lösa om skolan får de ekonomiska resurserna som krävs. Vad vi politiker ska göra är att ge professionen de ekonomiska ramar som krävs för att lärare inom alla skolformer ska kunna utöva sina yrken på ett tillfredsställande sätt. Samtidigt anser vi att politiker ska hålla sig på armlängds avstånd från att försöka styra skolans pedagogiska verksamhet. Men det är vår plikt att se till att det anställs fler utbildade lärare, blir färre barn i barngrupperna/klasserna och därmed i förlängningen blir bättre arbetsvillkor för lärarna. Detta kostar pengar och därför ska inte utbildningsförvaltningens överskott läggas på hög i stadens resultat, utan i stället gå till fler pedagoger och ökade löner.

Kompetensutveckling kan bara skapas genom fler utbildade kollegor. Ökade löner kan locka utbildade lärare, förskollärare och fritidspedagoger över bron. (endast 26 procent av förskollärarna och 12,8 procent av fritidspedagogerna på Lidingö har en examen) Fler duktiga kollegor kan tillsammans minska arbetsbelastningen och göra jobbet som lärare bättre. Sker inte detta blir det ett ”moment 22”. Färre utbildade lärare och en sämre verksamhet. Lärare som går in i väggen och tappar lusten till yrket. Vi konkurrerar om lärare med hela Stockholms län. Bara genom att erbjuda bra och tillfredsställande jobb med högre löner kan vi locka hit arbetskraft.

När det gäller hot och våld i skolan kan vi inte fortsätta att lasta över alla samhällets utmaningar på skolan. Vi politiker måste få regelbunden insyn från KIA (stadens tillbuds- och skaderapporteringssystem). Dessa anmälningar måste upp till högre ort, till politikers kännedom och tas på allvar. Lidingös styrande politiker kan väl ändå inte mena att de här samhällsproblemen ska hamna i lärarnas knä?

Utan att kompensera med fler anställda och utbildade förskollärare, lärare och fritidspedagoger kommer det inte att gå att komma till rätta med de här problemen.  VI socialdemokrater anser att det krävs fler vuxna i skolan i olika roller, som till exempel barnskötare och elevassistenter. De kan stödja eleverna och ge lärarna möjlighet till att kunna utföra sina jobb på ett tillfredsställande sätt. En lugn miljö gagnar alla – elever med behov av stöd och övriga i klassrummet. Lärare kan inte alltid ta hand om alla barn med särskilda behov i det egna klassrummet. Särskilt inte med tanke på den rådande bristen på bemanning. Vi vet att det finns lärare som känner skam eller sorg för att de inte kan erbjuda alla barn med särskilda behov det stöd de behöver. Det finns personal som har slutat på grund av att de inte orkat längre. Det är djupt orättvist mot lärarkåren och måste upphöra. Tidiga insatser på kommunal nivå är ett sätt att förhindra kriminalitet i ett senare skede. Det är samhällets ansvar, inte lärarnas. Ledviks särskilda undervisningsgrupp bör byggas ut och få mer resurser – inte mindre som förslaget nu lyder från de styrande moderaterna och Lidingöpartiet.

Bara genom att satsa på lärarna ger vi alla barn en chans att klara skolan. Både de elever som har lätt för sig och de som behöver stöd för att klara skolan. Alla Lidingös barn ska klara skolan - det har vi råd med.

Annica Grimlund
Ledamot i Lidingös Utbildningsnämnd för Socialdemokraterna

Kommentarer

  1. Viktigt med fler vuxna i skolan särskilt för barn med särskilda behov. Vi i S har stridit för detta hela tiden. Det måste bli en självklarhet att dessa barn ska få snabb hjälp. Barn ska inte hela tiden ramla mellan stolarna. M:s skyltar där de skriver att mobbaren ska flyttas på istället för att säga att den som mobbar måste få hjälp.
    Ville bara lägga till detta till en redan bra artikel. Lycka till,!

    1. Tack Monica för ditt stöd och för det arbete du tidigare har utfört för Lidingös lärare och elever. Må gott! Annica

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *