Alla barn ska känna sig trygga och klara skolan

Debatt29 september 2020 kl 05.26

I de olika nämnderna och förvaltningarna pågår just nu budgetprocessen för år 2021. I Utbildningsnämnden kommer fokus ligga på att alla barn ska klara skolan och att Lidingö ska ha Sveriges högsta meritvärde i årskurs 9. Dessutom har ett nytt trygghetsprogram tagits fram för att alla barn ska kunna känna sig trygga i Lidingös skolor.

2019 hade Lidingö Sveriges näst högsta meritvärde (267 poäng) för elever som går ut årskurs 9. Under våren 2020 ökade det genomsnittliga meritvärdet ytterligare till 270 poäng. Dessutom klarar 91,5 procent av alla elever att uppnå kunskapskraven i alla ämnen när de går ut grundskolan. Nu är budgetprocessen för 2021 i full gång och fokus ligger på att höja meritvärdena ytterligare samt att alla barn ska klara grundskolan med godkända betyg.

Amelie Tarschys Ingre (L), ordförande i Utbildningsnämnden. Foto: Therese Andersson

– Glädjande nog kunde vi se att eleverna i årskurs 9 fortsatte att höja meritvärdena i årskurs 9 under våren 2020. Även om Skolverket har slutat redovisa olika skolors meritvärden, så kommer vi fortsatt sikta mot att ha Sveriges bästa skola där varje elev kan nå sin fulla potential. Dessutom vill vi arbeta för att alla elever ska klara grundskolan med godkända betyg, säger Amelie Tarschys Ingre (L), ordförande i Utbildningsnämnden.

Ett annat prioriterat område i budgeten för år 2021 är att alla barn ska kunna känna sig trygga i Lidingös skolor. Därför har ett trygghetsprogram tagits fram för att skapa ett systematiskt arbete för att stärka tryggheten i skolan. Trygghetsprogrammet innehåller bland annat målsättningar och checklistor för hur Lidingö stad ska arbeta för att öka tryggheten i skolan.

– Lidingös förskolor och skolor är generellt trygga idag, men vi är inte nöjda förrän varje elev och medarbetare känner att Lidingös förskolor och skolor är en trygg plats att befinna sig utan mobbning och trakasserier. Trygghetsprogrammet är ett verktyg för att skapa ett systematiskt trygghetsarbete i alla Lidingös skolor som säkerställer en god kvalitet. Trygghet är en förutsättning för att kunna prestera i skolan och i förlängningen för att kunna utbilda sig till det man drömmer om, säger Amelie Tarschys Ingre (L), ordförande i Utbildningsnämnden.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *