Aktiviteter för äldre får pengar

Stad & Politik28 december 2020 kl 05.55

Omsorgs- och socialnämnden beslöt vid årets sista sammanträde att dela ut pengar till några av de Lidingöföreningar som arbetar ideellt med att förgylla tillvaron för öns äldre. Över 200 000 kronor blir ett välkommet tillskott till föreningarnas kassor inför 2021.

Både Lidingö PRO och SPF Lidingöskeppet får 50 000 kronor vardera som verksamhetsbidrag för sitt sociala frivilligarbete. PRO och Lidingöskeppet organiserar totalt 2 100 pensionärer. Föreningarna har flera gemensamma aktiviteter; bland drivs sommarcaféet gemensamt ute på Hustegaholm.  

Föreningen Äldrekontakt får 25 000 kronor. Äldrekontakt driver två fikagrupper på Lidingö med cirka 10 gäster vardera. Träffarna sker en gång i månaden, minst 11 gånger/år. Varje grupp har ett antal frivilliga volontärvärdar som turas om att bjuda på fika i sitt hem. Frivilliga chaufförer hjälper till att köra de äldre till träffarna.

SeniorNet Lidingö (SNL) är en förening för den som är 55+ och som vill lära sig använda dator, surfplatta eller smartphone. Under hösten har verksamheten på grund av pandemin legat nere men när den drar igång igen så har den 20 000 kronor i verksamhetsbidrag att spendera.

Det finns två träffpunkter för pensionärer på ön; en i seniorboendet på Tor och en i Breviks seniorboende. Båda träffpunkterna får 18 000 kronor vardera för att ordna olika sociala aktiviteter för de boende.

Föreningen Lidingö pensionärsbridge är en klubb för tävlingsbridge. De får också 18 000 kronor, främst för att hålla nere spelavgifterna som finansierar föreningens utgifter för verksamheten. Under pandemin har inga spel kunnat ske och det har fått konsekvenser på ekonomin.

Ansgarskyrkan får 20 000 kronor för sitt språkcafé. Språkkaféet planerar att arrangeras under 35 veckor under 2021. Antalet deltagare uppskattas till 20 personer per träff.

Omsorgs- och socialnämnden har riktlinjer för bidrag till socialt frivilligt arbete. Dessa beskriver på vilka villkor ekonomiskt stöd kan ges till de som bedriver social verksamhet. För att få verksamhetsbidrag bör verksamheten finansieras till minst hälften med inkomster från andra källor. Verksamhetsbidrag söks årligen. Återrapportering görs genom att föreningarna skickar in verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *