After Goat vid Vattenverket

Malin Bakken matar Odin, bocken i skocken.
Natur17 oktober 2020 kl 07.01

I fredags kväll var det "After Goat" vid Vattenverket. Besökare fick klappa och mata getterna i ett arrangemang av projektet Get2Gether.

Normalt huserar getterna i ett stort hägn vid Bohusgården, men i fredags var det årsmöte i Get2Gether-föreningen i Vattenverket vid Kottlasjön och i samband med det anordnade man detta event.

Getterna trivdes bra i sin tillfälliga hage, som sattes upp för dem endast i några timmar under fredag eftermiddag och kväll.

En av de drivande i föreningen är Malin Bakken, som varit med från början, när de första 22 getterna köptes in.
– Vi gör många olika arrangemang med getterna. Get-yoga är populärt. Vi har även gjort projekt med olika skolor på Lidingö och det är väldigt uppskattat.

Malin arbetar som speciallärare och har använt getterna i undervisningen flera gånger. Getter är extremt sociala, aktiva och ofarliga och därför omtyckta av de flesta människor. 

Getterna gör också nytta, bland annat med slyröjning vilket har många fördelar. Projektet var inledningsvis inriktat på bete i igenväxande marker och kraftledningsgator på Lidingö. Att använda getter till att röja i kraftledningsgator är mycket effektivare än att använda maskiner och människor med röjsågar. Getterna har inga problem med att ta sig fram i steniga områden och avverkar stora ytor på kort tid.

Getter äter upp barken på mindre träd vilket innebär att dessa ringbarkas. Trädet dör då men står upp en tid tills de faller omkull. När getterna har betat av ett område är det mycket svårare för sly att återhämta sig jämfört med om området hade röjts med maskiner.

Du kan stödja getterna genom att gå med i föreningen Get2Gether.
Läs mer här.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *