M: Vi lovar att ta bort trängselskatten för hämtning och lämning i Ropsten

Debatt16 augusti 2022 kl 04.4211

Ropsten är Lidingös viktigaste bytespunkt för kollektivtrafik, men i dag tvingas Lidingöbor som ska hämta och lämna vid Ropsten betala dyr trängselskatt både dit och tillbaka. Vid vissa tider upp till 90 kronor.

Det nuvarande systemet slår även mot miljön då det minskar incitamenten att byta färdsätt till kollektivtrafik efter Lidingöbron. Det är helt enkelt billigare att ta bilen vidare in i city. I dagsläget är ett byte i Ropsten både dyrt och krångligt för Lidingöborna. Det är vare sig bra miljöpolitik eller minskar till minskade köer i och runt Stockholms innerstad.

Trots den stora frustrationen bland Lidingöbor och det eniga motståndet från Lidingös partier har intresset från regeringen och statens sida att ändra på den rådande situationen hittills varit svalt. Exempelvis nekades den hemställan som samtliga partier i kommunstyrelsen på Lidingö skrev under 2015 av regeringen, och för att ändra den nuvarande ordningen vid Ropsten krävs ett riksdagsbeslut.

Men tack vare att Moderaterna är ett lokalt parti med såväl lokal som nationell styrka har vi nu fått till ett genombrott i frågan.

Lidingöbor som hämtar och lämnar vid Ropsten ska inte straffbeskattas för det. Ropsten är en viktig kollektivtrafikpunkt för Lidingö dit trafiken skall underlättas. Därför går vi moderater nu till val både kommunalt och nationellt på att ta bort trängselskatten vid hämtning och lämning för Lidingöbor.

Moderaterna blir därmed det första politiska partiet som avlägger detta som ett nationellt vallöfte!

Frågan visar tydligt att Moderaterna tack vare att vi finns dels kommunalt på Lidingö, dels regionalt i Stockholm och dels nationellt i riksdagen kan finna lösningar på Lidingöbornas problem genom att samverka på olika nivåer. Vi har kontaktvägarna, kunskapsutbytet och erfarenheten. Vi klarar att gå från ord till handling, i både små och stora frågor.

– Det är politikens uppgift att underlätta livet för medborgarna så mycket som möjligt. Lidingöbor ska kunna hämta och lämna sina barn vid tunnelbanan utan att det är dyrt och krångligt, säger Niklas Wykman, skattepolitisk talesperson Moderaterna.

– Det nuvarande systemet försvårar vardagspusslet för vanliga Lidingöbor. Att straffbeskatta Lidingöbor som vill åka kollektivt från Ropsten är fel. Man ska kunna lämna sina barn och bekanta på vår naturliga kollektivtrafikpunkt som är Ropsten. Det är både rättvist och bra för miljön, säger Daniel Källenfors, kommunstyrelsens ordförande Lidingö.

– Det är en stor seger för Lidingöborna att krånglet i Ropsten blir löst vid ett regeringsskifte, säger Ida Drougge, riksdagsledamot för Lidingö och den ledamot som drivit frågan mest i riksdagen.

Fakta i frågan
Den 7 september 2015 togs Lidingöregeln bort i Norra länken och Lidingöborna fick fri tillgång till riksnätet. Samtidigt sattes betalstationer upp i Ropsten som gjorde att Lidingöbor som ställer bilen där för att byta till tunnelbana eller stadsbuss behöver betala trängselskatt. Detsamma gäller sedan dess även för de som behöver hämta eller lämna av någon i Ropsten. 
Staten har gjort undantag för en liknande situation i Backa i Göteborg och det är inte mer än rimligt att införa detsamma för Lidingöborna i Ropsten. Dagens utformning av trängselskatten i Ropsten motverkar dess syfte och gör att Lidingöbor som behöver bilen på ön, lika gärna kan ta den hela vägen till jobbet istället för att parkera eller släppa av varandra i Ropsten. 

Cecilia Blomberg
Politisk sekreterare Moderaterna

Kommentarer

 1. Mycket bra och Lidingö Näringsliv stöttar detta till fullo, då, det är en viktig fråga för näringslivet som vi har på vår förbättringsagenda. Kanske behöver alla partier hjälpa till.

  1. Tack! Vi jobbar mycket i Lidingömoderaterna tillsammans med rikspolitiken och regionen. Särskilt jag som riksdagsledamot från ön. Vore givetvis välkommet om fler partier kunde få gehör från hela sitt parti i frågan. Är ju trots allt riksdag och regering som styr detta.

 2. Bra, även vi Liberaler har sedan 2015 drivit frågan om att ta bort straffbeskattning för att hämta och lämna i Ropsten. Dessutom tycker vi att trängselskatten, istället för att gå in i statskassan, borde kunna delfinansiera kollektivtrafiken så att kostnaden för att resa kollektivt hålls nere.

  Amelie Tarschys Ingre (L), fd kommunalråd och regionrådskandidat

 3. Vi måste strida för att få bort trängselskatten i Ropsten. Det finns absolut ingen rim och reson i att ha en betalstation där. Skadligt för miljön och väldigt illa ekonomiskt för de lidingöbor som behöver hämta och lämna anhöriga i Ropsten. Sverigedemokraterna röstade emot att trängselskatten skulle införas i Ropsten och ville ha bort trängselskatten i hela Stockholm under pandemin.
  Styrelsen för SD Lidingö genom gruppledare Iréne Borgenvik

 4. Det låter som att denna fråga drivs av samtliga partier. Mycket glädjande. Min fråga till moderaterna är, varför har det gått 7 år? Vad har tagit sån tid att arbeta bort denna? Varför kommer frågan upp i valet. Kunde ni inte lovat detta under sittande period?

  1. Det är bara att använda samma taktik som ni gjorde då det gäller polisfrågan. Alla partier var överens och vägrade att finna sig i Polisledningens diktat. Facit från förra försöket att slippa trängselavgifter är att politikerna gjorde bort sig och missade tåget. Det var oförlåtligt men det förtiger de som var ansvariga politiker. Det glömmer i varje fall inte jag !

   En annan sak som jag inte förstår är varför man driver på elektrifieringen in absurdum med elstolpar då vi har elbrist och elpriserna blir skyhöga. Skall elbilarna laddas med subventionerad el ? Överbuden haglar och nu krävs återbetalning av Svenska Kraftnät av 30 miljarder !!!!! Då påstår jag att fördelen mot bensin/diesel är en bluff och vinsten är helt borta !

   Det tredje är att att nu då fantastiska Lilla Lidingöbron håller på att vara användbar för gående och cyklister måste man förbereda för rimligt antal parkeringsplatser på upplagsplatsen där det senare kommer att byggas något som fordrar parkeringsplatser. Nu är parkeringsplatserna vid Grenstigen fullsatta varje dag och motivationen att gå till Ropsten ökar kraftigt om man kan parkera närmare bron och inte blir ”rånad” på trängseskatt och parkeringsavgifter i Ropsten.

 5. En av de frågor där partierna på Lidingö är överrens!
  Även Miljöpartiet tycker att det är fel att man ska ta betalt för att hämta och lämna vid Ropsten. Det riskerar att leda till att människor inte tar kollektivtrafiken.
  Patrik Sandström
  Gruppledare MP Lidingö

 6. Det är bara moderaterna som har stöd för detta i riksdagen och därmed kan göra det till ett vallöfte.

  Lidingömoderaterna – det lokala partiet med den nationella styrkan.

 7. Daniel Källenfors har fel. KD motionerade om detta i riksdagen långt innan M var på bollen. Men vi välkomnar att alla partier på Lidingö har anslutit sig till den linje som KD har på Lidingö, som är inskrivet i KD:s trafikprogram på regional nivå i vårt trafikpolitiska program för region Sthlm och som KD driver i Sveriges riksdag.

  Det blir liksom bättre om man pratar om sin egen politik när man inte har koll på andras.

  Carl-Johan Schiller (KD)

 8. På Lidingö är samtliga partier överens om att det är fel att man ska behöva betala trängselskatt för att åka över bron till Ropsten för att lämna och hämta, eller för att ställa bilen där för att åka vidare med kollektivtrafiken. Detta framfördes 2015 i en gemensam skrivning undertecknad av samtliga partier i kommunstyrelsen på Lidingö. Vi har inte någon överenskommelse att presentera kring detta i dag.

  Däremot är Socialdemokraterna i Region Stockholm och på Lidingö överens om att Lidingöborna ska få en kvälls- och helgöppen vårdcentral!

  En röst på Socialdemokraterna i valet till regionfullmäktige innebär ett stöd för en storsatsning på primärvården, att fler vårdcentraler kan inrättas, att tillgång till en jämlik vård kan fördelas över hela länet, kortade väntetiderna till akuten, att fler kollegor kan anställas och att fler vårdplatser kan bemannas.

  Socialdemokraterna i Region Stockholm och på Lidingö är dessutom överens om ett ytterligare vallöfte: att satsa på bättre tvärförbindelser med buss på ön! Vi vill återinföra linje 233 med en dragning som utgår från lidingöbornas önskemål, samt utöka antalet turer med buss 238.

  Efter 16 år med moderatstyre är det dags för maktskifte i Region Stockholm.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *