Valparaiso halverar handelsytorna

Flygbild över det aktuella området. Bild: Lennart Johansson, stadsbyggnadskontoret
Lidingö5 februari 2020 kl 06.051

Utvecklingen på andra sidan bron

Värtans utbyggnad har inte gått i den takt som det från början var tänkt. Det har fått till följd att NCC har nästan halverat planerna på det stora handelscentrumet Valparaiso, uppger tidningen Fastighetsvärlden. Valparaisos inverkan på Lidingös handel har de senaste åren varit en del i diskussionerna när det gällt utvecklingen av Lidingö centrum. Men nu ser det alltså ut som hotet från Frihamnen har skalats ner rejält.

Från början var Valparaiso tänkt att vara ett kommersiellt nav för Värtan, Frihamnen och Loudden. Där skulle inrymmas både handel, kontor och bostäder på totalt 170 000 kvadratmeter. Av de 170 000 kvadratmetrarna skulle 50 000 bestå av handelsytor men i takt med e-handelns utveckling så har NCC bantat de kommersiella ytorna. Nu talar man om 30 000 kvadratmeter, nästan en halvering således. Där delar av kvarteret Valparaiso ska ligga finns fortfarande Värtabassängen som först måste fyllas igen innan det kan bli aktuellt att bygga ett nytt handelscentrum.

Visionsbild över Södra Värtahamnen från nordväst. Bild: Aaro Designsystem

NCC fick redan 2006 en markanvisning i södra Värtahamnen där det var tänkt att Valparaiso skulle läggas. Men eftersom hela utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden och projekteringen av Spårväg City saktat ner så har det fått till följd att den utbyggnad som var tänkt att vara klar 2022 inte ens har kommit igång. Nu räknar Stockholms stad att byggstart kan ske tidigast 2022. 

Att NCC nu skalat ner handelsytorna, delvis beroende på den tilltagande e-handeln, är det något som Lidingö stad och centrumägaren Grosvenor har i tankarna eftersom öns centrumprojekt har blivit försenat?

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *