Jävet i arvodesfrågan kvarstår

Stad & Politik10 januari 2020 kl 07.121

Revisorernas uttalande står fast

Kommunstyrelsen var jävig i arvodesfrågan. Stadens revisorer håller fast vid utlåtandet från 19 juni förra året. Revisorerna anser också att det inte kommer an på stadsjuristen att diskutera vad som är politiska frågor och hur det eventuellt riskerar att påverka revisorernas verksamhet och förtroende.

Bakgrunden är den granskning som revisionsbyrån KPMG gjorde under 2019 för att utreda om kommunstyrelses arbetsutskott strax efter valet 2018 var jävigt när det själv föreslog arvodena till de blivande kommunalråden. KPMG:s granskning visade att samtliga ledamöter varit jäviga vid det aktuella sammanträdet i arbetsutskottet. Frågan om arvodenas storlek väckte stor uppmärksamhet bland Lidingöborna och även i rikspressen. Den stora mediala uppmärksamheten var en bidragande orsak till att man tillsatte en ny arvodesberedning direkt under kommunfullmäktige och de föreslagna arvodeshöjningarna drogs tillbaka.

Stadens förtroendevalda revisorer överlämnade KPMG:s gransknings-rapport 19 juni 2019 där man konstaterade att arbetsutskottet hade varit jävigt. (https://www.lidingonyheter.se/kommunalraden-far-baklaxa/ ).

Kommunstyrelsen hade sommaren på sig att ha synpunkter på revisorernas rapport och inkom med dessa den 9 oktober 2019 (https://www.lidingonyheter.se/stadsjuristen-revisorerna-har-fel/). Bland annat uttalade stadsjuristen att ” Det är olyckligt att den här typen av politiska frågor utreds av revisorerna som då i förlängningen riskerar att uppfattas som politiska redskap”.

De förtroendevalda revisorerna har nu inkommit med sina synpunkter på kommunstyrelsens svar. I svaret skriver man: ”Det är en allmän etablerad syn att i den demokratiska processen är det fritt att som person framföra synpunkter. Men i rollen som hög tjänsteman (stadsjurist) diskutera vad som är politiska frågor och hur detta riskerar påverka revisorernas verksamhet och förtroende är inte en sådan fråga. Vår bedömning är att det fortfarande förelåg ett jävsförhållanden i ärendet.”

Terje Carlsson, ordförande för stadens förtroendevalda revisorer, menar att det viktiga är att man i framtiden har spelregler för hur man bereder ärenden.

Terje Carlson, ordförande för stadens revisorer. Foto: Susann Thorngren

– Principerna ska vara klara och tydliga innan nästa val.  Men nu har vi den parlamentariskt tillsatta arvodesberedningen, säger Terje Carlsson, som anser att det finns fler aspekter än bara själva arvodena.

– Hur ska man värdera de här politiska uppdragen, det finns ju både ansvar och befogenheter. Är man heltidsanställt kommunalråd så innebär det ju arbete att få en stor organisation att fungera, och det ska ju självklart betalas med en rimlig peng. Men hur mycket ska man betala? Det är ett område som behöver belysas mer. Man har tappat lite i den delen, säger Terje Carlsson.

Kommentarer

  1. Jag bugar för rapportering och att våra förtroendevalda revisor inte släpper ärendet. För drygt ett år sedan efter det att fullmäktige haft mötet med alla förväntansfulla utklädda tomtar på åskådarplats tillsammans med ett flertal inkallade vakter (på begäran av stadens säkerhetschef) valde jag att i gul väst protestera mot den förmodade jävsprocessen utanför stadshuset på det följande sammanträdet med kommunstyrelsen. Allt dokumenterat på Lidingösidan och en påminnelse till den politiska makten att argumentera för sin sak i en dialog med väljarna innan beslut.
    Det blir så lätt misstroende och onödiga slitningar som vi ser i andra politiska församlingar. Ingen vill väl ha en utveckling som vi ser med pensionsreformen i Frankrike?

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *