I morgon gäller nya lagar och regler

Kameraövervakning, sänkt bensinskatt och höjd pensionsålder är några av de nya lagar och regler som träder i kraft i morgon den 1 januari.
Lidingö31 december 2019 kl 06.15

Som brukligt är kommer ett antal nya lagar och lagändringar träda i kraft i Sverige från och med i morgon den 1 januari. Regeringskansliet har listat ett 50-tal av de viktigaste. Här är ett urval av dem.

Värnskatten avskaffas
Den femprocentiga värnskatten för den högsta inkomstnivån tas bort. Avskaffandet av värnskatten var ett av Liberalernas viktigaste krav för att släppa fram Stefan Löfven som statsminister.

Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag 
Det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag sänks från 50 000 kronor till 25 000 kronor. 

Lägsta pensionsålder höjs från 61 till 62 år
Åldersgränsen för inkomstgrundad ålderspension höjs från 61 till 62 år. Dessutom införs begreppet riktålder för pension som kommer att styra rätten till vissa förmåner med mera. Samtidigt höjs högsta ålder för när arbetsgivaren kan säga upp arbetstagaren till 68 år. I januari 2023 höjs åldersgränserna till 63 respektive 69 år.

Kamerabevakning utan tillstånd
Polisen, Säpo, Kustbevakningen och Tullverket får efter årsskiftet bedriva kamerabevakning utan tillstånd av Datainspektionen. Inspektionen ska bedriva tillsyn, men myndigheterna får nu själva bedöma om intresset av bevakningen väger tyngre än allmänhetens intresse av att inte bli bevakad.

Sänkt drivmedelsskatt
Energi- och koldioxidskatten sänks för bensin och diesel, för att motverka höjda priser efter ökad inblandning av biodrivmedel till följd av reduktionsplikten.

Barnkonventionen blir svensk lag
Sverige ratificerade FN:s barnkonvention 1990, men det är först nu vid årsskiftet som den blir svensk lag. Inkorporeringen av konventionen ska bidra till att "synliggöra barnets rättigheter, och är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet", enligt Regeringskansliet.

Banker blir skyldiga att tillhandahålla bankomater
De största bankerna i Sverige blir skyldiga att tillhandahålla platser för kontantuttag, vilket möjliggörs genom en ny miniminivå för kontantservice. Bryts kravet kan bankerna ges föreläggande om rättelse och sanktionsavgift.

Mer samhällsorientering för nyanlända invandrare
Kommuner blir skyldiga att erbjuda minst 100 timmars samhällsorientering för nyanlända, en höjning från det tidigare kravet om 60 timmar. Undervisningen syftar till att öka förståelsen för det svenska samhället och ge "en grund för fortsatt kunskapsinhämtande".

Begränsad bidragsrätt för asylsökande som bosätter sig i utsatta områden
Asylsökande som på egen hand ordnar bostad i ett område med "socioekonomiska utmaningar" ska som regel inte ha rätt till dagersättning eller särskilt bidrag enligt lagen om mottagande av asylsökande. Förhoppningen är att det ska leda till att asylsökande i stället väljer att bosätta sig i mindre utsatta områden.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *