64% av alla nya bilar är laddbara

Foto: ingImage
Lidingö8 april 2022 kl 04.11

Under första kvartalet var sex av tio nyregistrerade bilar på Lidingö rena elbilar eller laddhybrider, skriver nyhetssajten Newsworthy. Det är fler än något kvartal tidigare. I hela landet däremot stannade försäljningen av laddbara bilar av.

Under första kvartalet 2022 var 64 procent av alla nyregistrerade personbilar i Lidingö laddbara (sammanlagt registrerades 339 nya bilar). Av dessa laddbara fordon var 55 procent rena elbilar. De resterande var så kallade laddhybrider, det vill säga fordon som går att ladda och köra på el, men som även har en förbränningsmotor.

Fossildrivna bilar utgjorde 34 procent av nyregistreringarna (då räknar vi även elhybrider som fossilbilar.

Graf: Antal nyregistrerade fordon per drivmedel

Under 2021 såg vi en kraftig ökning i försäljning av laddbilar i Sverige. Men under första kvartalet stannade den här trenden av. Andelen laddbara bilar av alla nyregistreringar minskade.

På Lidingö däremot ökade försäljningen. Jämfört med kvartalet innan var en större andel av alla nyregistrerade bilar laddbara (+3 procentenheter). Andelen laddbara ligger därmed på en rekordhög nivå.

Graf: Andel laddbara bilar av alla nyregistreringar över tid

Komponentbrist håller tillbaka utveckling

Att andelen laddbara bilar minskade något i riket som helhet jämfört med föregående kvartal ska, enligt Mobility Sweden (tidigare Bil Sweden), inte ses som något långsiktigt trendbrott, utan snarare ett hack i kurvan,

– Det är inte längre efterfrågan som styr försäljningen, utan tillgång på komponenter. Det har det tidigare varit brist på ett antal komponeter, och Ukrainakriget har gjort den bristen ännu mer akut, säger Mattias Bergman, vd för Mobility Sweden.

Drabbar det här elbilar hårdare än andra?

– Ja och nej. Å ena sidan innehåller elbilar ett högre antal kritiska komponenter. Å andra sidan vill många tillverkare prioritera de laddbara bilarna för att slippa böter. Vår prognos för hela året är att 60 procent av alla nya bilar ska vara laddbara.

Under det slutet av året registrerades färre nya bensin- och dieselbilar än på över femton år i landet som helhet. Framför allt dieselbilarna har minskat kraftigt.

Fördelningen av laddhybrider och elbilar har också skiftat under det senaste året. När miljöbonusen för laddhybrider sänktes i april i fjol gjorde elbilarna ett markant uppsving. Följande bild visar utvecklingen i Lidingö.

Graf: Antal nya laddhybrider och elbilar över tid

Vanligast i storstäderna

I hela landet var 52 procent av alla nya bilar laddbara under första kvartalet. Det är framför allt Stockholms län som drar upp snittet, vilket till stor del förklaras av att många leasingföretag har sitt säte i länet. I Stockholms län var 61 procent av nyregistrerade bilar laddbara.

Graf: Antal nyregistrerade laddbara bilar per län

Jämfört med andra kommuner säljs det förhållandevis många elbilar och laddhybrider på Lidingö. Under första kvartalet var nyregistreringen 22:a högst i hela landet (bland 290 kommuner).

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *