62 nya miljoner till Lidingö nästa år

Stad & Politik8 september 2020 kl 05.56

Coronakrisen har visat vikten av att satsa på välfärden och äldreomsorgen. Under måndagen meddelade Centerpartiet, tillsammans med regeringen och Liberalerna, att de generella statsbidragen ska öka, liksom att stora resurser avsätts för att stärka äldreomsorgen. För Lidingö innebär det ytterligare 62 miljoner kronor för 2021.  

Centerpartiet på ön välkomnar att de generella statsbidragen nu ökar nästa år – där det på nationell nivå handlar om totalt 10 nya miljarder för 2021. Tidigare har dessutom en permanent ökning av de generella statsbidragen presenterats, på 12,5 miljarder per år. Patrik Buddgård (C), gruppledare säger:

”Det är viktigt att förstärka skola och omsorgen. Detta tillskott underlättar för kommunen under 2021. Det är nu viktigt att stadens använder dessa medel klokt i budgeten för 2021 så de kommer Lidingöborna till del. Till exempel genom satsning på fler utbildade förskolelärare inom förskolan.”

Förutom de generella bidragen görs också en historiskt stor satsning för att stärka äldreomsorgen i Sverige, där kommunerna sammantaget får ett permanent tillskott på 4 miljarder om året. Dessutom får det så kallade Äldreomsorgslyftet ytterligare 1,7 miljarder under 2021. Buddgård fortsätter:

”För Lidingö innebär satsningen ytterligare 29 miljoner för äldreomsorgen under 2021. Det gör att vi kan stärka äldreomsorgen, inte bara under pandemin utan även på lång sikt. Alla äldre har rätt till en god och trygg vård och omsorg. Dessa tillskott är viktiga för att förstärka kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen.”

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *