600 sätt att betrakta vår värld

Från en tidigare vernissage på S:ta Annagården.
Kultur10 maj 2021 kl 05.03

Så kan man beskriva det som möter oss när vi tar del av de nästan 600 konstverk som har skapats inom ramen för UNG KONST 2021. Niondeklassare från Lidingös grundskolor ställer nu ut de tavlor de har arbetat med under vårterminen, tavlor som har något angeläget att säga oss. Eleverna har utgått från samma tema, men här ryms många olika tankar och perspektiv.

Varje år sedan trettioen år tillbaka har Lidingö församling, tillsammans med grundskolornas bildlärare anordnat projektet Ung Konst. Varje år deltar nästan alla av Lidingös niondeklassare i projektet. I år är det uppemot 600 Lidingöelever som är med och målar i akryl på duk. Projektet UNG KONST vill lyfta fram unga människors kreativitet och sätt att uppfatta tillvaron.

Eleverna målar alltid utifrån ett tema. Årets tema är ”Hopp”. Ett tema som vi upplever som extra relevant just nu. Tidigare år har det alltid anordnats en utställning med vernissage på S:ta Annagården. I år tillåter omständigheterna inte detta, och vi får därför ta del av verken på nätet. En digital vernissage med årets konstverk lanseras den 10e maj på hemsidan ungkonst.com.

Alla konstverk är till försäljning. Priset är 250 kronor, och försäljningens överskott går till Rädda barnens arbete under coronapandemin.

Fjolårets verk under temat ”Mod” finns även att ta del av på hemsidan.

Varmt välkommen på vernissage www.ungkonst.com

År 1990 gick startskottet för författaren och prästen Jan Carlqvist och hans UNG KONST (eller bildprojektet som det hette då). På Lidingö hade en ny skapande form av klotter på offentliga väggar och platser börjat växa fram, med inspiration från USA. Företeelsen väckte anstöt hos många, och debatterades livligt. På Lidingö ville man därför finna nya mötesplatser för unga där inte vandalism skulle utvecklas.
”Många i vårt samhälle, inte minst ungdomar känner sig inte synliga, känner sig sakna värde” (ur UNG KONSTS första katalog 1990). Det är en bra anledning att uppmuntra till kreativitet och konst idag, lika väl som då. Carlqvist var en kyrkans man, och dessutom skolkonsulent, och ville att ungas skaparglädje skulle kunna tas tillvara på ett gott vis. Projektet förväntades kanske inte bli en långkörare, att det skulle bli en följetong för Lidingö i 31 år. Idag är det en stolthet för Lidingö församling, Lidingö stad och Rädda Barnen.

Axel Göthberg

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *