World Polio Day 2019

Foto: © Rotary International
Lidingö25 oktober 2019 kl 07.09

Rotary International fortsätter kampen för att utrota Polio från hela världen. På Lidingö är vi tre Rotaryklubbar som är engagerade i att få bort polio i världen och World Polio Day den 24 oktober uppmärksammades av Rotaryklubbar världen över.

Idén med att utrota polio genom massvaccinationer kom från Rotary efter att smittkoppor kunnat utrotas från hela världen 1980. Rotarymedlemmar är inte bara vana att organisera samhällsinsatser utan är också villiga att handgripligen delta i vaccinationsarbetet.

På Rotary Internationals initiativ bildades 1988 en ”Global Polio Eradication Initiative” (GPEI) – tillsammans med WHO, UNICEF och USA:s Center for Disease Control. Några är senare blev ”Bill and Melinda Gates Foundation” en fjärde medlem och därmed ökade den GPEI:s finansiella styrka eftersom Bill och Melinda Gates Foundation bidrar med två dollar för varje dollar som Rotary International bidrar till projektet. Ett bidrag till Rotarys kamp trefaldigas på det viset.

Kampen att utrota polio har varit svårare än man trott. Det var inte lätt att nå och vaccinera alla barn i områden med väpnade konflikter och misstänksamhet mot vaccinationer.  Men framstegen hittills har ändå varit enorma. Efter att man utvecklat ett vaccin som kan ges i form av droppar i munnen har det blivit möjligt att vaccinera barn även i områden med begränsade sjukvårdsresurser.

Antalet poliofall som inträffar i världen har sjunkit från cirka 350 000 om året till bara ett fåtal per år under de senaste åren. Idag är det bara 3 länder – Afghanistan, Pakistan och Nigeria som kallas för endemiska, det vill säga ännu inte är fria. Av dessa har Nigeria inte haft ett enda fall sedan 2016. Nigeria och därmed hela Afrika kan komma att förklaras Poliofria inom kort. Det krävs nämligen att inga fall har inträffat och inga virus har hittats under en treårs period innan ett område kan förklaras vara poliofri. Vi är så nära att äntligen utrota denna sjukdom från hela världen.  

Vill du veta mera om Rotary eller vill ge bidrag till Rotarys arbete kan du kontakta:
Helena Bargholtz President Rotary Lidingö helena.bargholtz@hotmail.com
Robbie Bergqvist President Rotary Lidingö-Milles bergqvist.robbie@gmail.com
Allan Palm President Rotary Lidingö-Långängen allan.palm@tele2.se
eller också gå in på  https://www.rotary.org/en , där du också kan donera.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *