En bild berättar: 50-årskalas – var du med?

Jubilaren Herbert Johansson med alla gäster. Herbert hr nr 42.
Historia6 april 2019 kl 07.30
1 okänd
2 okänd
3 Lisa Matsson
4 Elof Eriksson
5 Jenny Eriksson
6 Ragnar Eriksson
7 Albert Olofsson
8 Constance Svensson
9 okänd
10 okänd
11 Ivar Ejdlert
12 Emor Andersson
13 Evald Andersson
14 Wilhelm Svensson
15 Martin Söderström
16 Fru Törnkvist
17 okänd
18 okänd
19 Fru Aspengren
20 Greta Dahlin
21 Sigyn Hagbart
Bergström
22 Arnold Karlsson
23 okänd
24 Fru Karlsson
25 okänd
26 Fru Andersson
27 Fru Söderström
28 Berta Malm
29 okänd
30 Arvid Forsman
31 Malm
32 Ebba Burelius
33 Anna Olofsson
34 Aspengren
35 Teodor Andersson
36 Ture Karlsson
37 okänd
38 Elisabet Dahlin
39 Gun Höjer
40 Elof Loffe
Johansson
41 Betty Ekstam
   
42 Herbert Johansson
- Jubilaren
43 Edit Johansson
44 Olle Ekstam
45 Anna Ledin
46 Bertil Schumacher
47 okänd
48 Ragnar Törnkvist
49 okänd
50 Katie Schumacher
51Kerstin Schumacher
52 Ragnhild Johansson
53 Anna Greta
Eriksson
54 Brita Olofsson
55 Alla Johansson
56 Eva Höjer
57 Holger Johansson
58 Kerstin Johansson
59 John Ledin
60 Ernst Törnquist
61 Flory Schumacher
62 Gustav Dahlin

År 1948 fyllde den nytillträdde arrendatorn på Östra Yttringe gård, Herbert Johansson, 50 år. Födelsedagen firades med en stor fest, till vilken familjen samt vänner och bekanta var inbjudna.

Herbert och hans hustru Edit kom från Dalarna och han kallades därför för ”Masen”. På 1920-talet flyttade familjen till Stockholmstrakten. 1933 anställdes Herbert på Elfviks gård där han snart vann ägaren överstelöjtnant Albert Janses förtroende. Han var även betrodd av gårdens lantarbetare, som han stöttade på olika sätt. Herbert var engagerad i LO:s lantarbetarförbund där han samarbetade med Gunnar Sträng, Gösta Netzén m.fl. av tidens förkämpar för bättre villkor för lantarbetarna och som så väl skildrats av författarna Ivar LO Johansson och Moa Martinsson.

1948 lämnade Herbert Elfvik och blev arrendator på Östra Yttringe. Han skulle bli den siste arrendatorn på gården, innan den såldes till Lidingö stad och jordbruket lades i sambruk med Elfviks gård, som staden strax innan förvärvat från familjen Janse.

De båda gårdarna, Elfvik och Östra Yttringe, utgjorde 1948 alltjämt navet i Elfviksbygden, som var ett levande jordbrukssamhälle med produktion av mjölk, ägg, kött och grödor. Man hade egen skola i Furutorp och Ester Sundströms speceriaffär som låg vid vägkröken bortom Fågeluddeavtaget. Affären kallades allmänt ”Surran” efter ägarinnans arbete som mjölksurra i sin ungdom. Yrket innebar att man transporterade mjölk från ladugårdarna till affärerna och hushållen.

Olle Borgelin och Kalle Nilsson körde vid den här tiden de gula bussarna , som trafikerade sträckan Elfvik -  Lidingöbanans slutstation vid Kyrkviken.

De flesta av gästerna på bilden hade på olika sätt anknytning till jordbruket i Elfviksbygden som framgår av namnförteckningen nedan.

En bild berättar ...
är ett samarbete mellan Lidingö Hembygdsförening och Lidingö Nyheter

Vi kommer att visa en historisk bild här i tidningen minst en gång i månaden.
Om du vill skicka in ett bidrag är du välkommen. Mejla till info@lidingonyheter.se, eller besök museet på Lejonvägen 26A. Där kan du också leta efter intressanta bilder i museets bilddator. Det finns över 7 000 bilder.
Lidingö Museum är öppet tisdag, torsdag, lördag, söndag 12-15.

Text och foto: Björn Schumacher
info@alinea.nu
Alla artiklar av Björn

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *