5 vanliga missar i trafiken

Lidingö19 april 2023 kl 03.384

Även erfarna bilister gör misstag i trafiken. Riksförbundet M Sverige tar dagligen emot många frågor i sin rådgivning och konstaterar att många trafikanter är osäkra på vad som gäller. Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på M Sverige listar fem tips för att undvika vanliga misstag på svenska vägar.

1. Glöm inte högerregeln

När vägar skär varandra har förare väjningsplikt mot det fordon som kommer från höger. Högerregeln är grundläggande i vårt trafiksystem, men trots att den bygger på en till synes enkel princip skapar regeln ofta osäkerhet. Faktum är att högerregeln gäller i korsningar där inga andra väjningsregler styr, inklusive i trevägskorsningar och inne på parkeringsplatser.

M Sveriges kommenterar: Finns inga vägmärken som säger annat bör du ha som utgångspunkt att högerregeln gäller. Men samtidigt bör du vara försiktig och vaksam på om andra trafikanter riskerar att göra fel i korsningen. Sök ögonkontakt och observera dina medtrafikanters beteende innan du kör ut, så undviker du onödiga olyckor.

2. Blinka ut ur rondellen 

Hur man ska nyttja blinkers i en rondell, eller cirkulationsplats som det formellt heter, är ett omdiskuterat ämne. Men de facto finns endast ett val av körriktning när du kör in i en rondell, varför du inte behöver ge tecken vid infart. När du byter körfält eller annars flyttar dig i sidled ska du ge tecken. När du kör ut ur cirkulationen ska du blinka till höger.

M Sverige kommenterar: Anpassa körningen så att du helst kör ut ur cirkulationen från höger körfält. Om du kör ut ur cirkulationen från vänster körfält måste du vara extra uppmärksam på fordonen i höger körfält eftersom du inte vet om de ska fortsätta att köra i cirkulationen. Tänk också på att du gör ett körfältsbyte.

3. Ligg inte i mittfilen

Man får inte ligga och köra i mittfilen. Principen är att mitt- och vänsterkörfältet ska användas för omkörning. Efter genomförd omkörning ska man skyndsamt och säkert återvända till höger körfält. Alla bilar ska köra i höger körfält på en väg med fler än två körfält så länge hastighetsbegränsningen är över 70 km/tim, undantag kan exempelvis vara om det råder kö eller om vägskyltarna visar att bilisterna ska välja ett visst körfält när vägen delar sig.

M Sverige kommenterar: Egentligen är det ganska enkelt – håll till höger så länge du inte tänker göra en omkörning. Regeln finns för att främja ett bra flöde på de högtrafikerade vägarna och för att undvika trafikfarliga situationer.

4. Lär dig när du ska väja för cyklister

En cykelöverfart är ett slags övergångsställe för cyklister. Bilister har väjningsplikt mot cyklister och mopedister som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten. Ett annat system är cykelpassager, där omvänt förhållande gäller. Cyklister och mopedister har alltså väjningsplikt när de ska korsa en väg på en cykelpassage.

M Sverige kommenterar: Många bilister är osäkra kring vad som gäller när cyklister ska korsa vägbanan. Se till att du lär dig att identifiera skyltning och vägmarkering för cykelöverfart respektive -passage. I alla situationer gäller dock att sänka hastigheten och att visa hänsyn för att minska olycksrisken.

5. Stå helt still vid stopp-skylten

Många struntar i stoppskylten. Regelverket säger att man måste stå helt stilla innan man varsamt får köra vidare, att rulla fram långsamt duger inte. Är det kö vid skylten måste alla bilar stanna, du kan inte bara hänga på framförvarande bil.

M Sverige kommenterar: Var noga och se till att bilen står helt still. Stoppskyltarna är uppsatta där de finns av viktiga anledningar. Det handlar om platser där olycksrisken annars är hög och fortfarande förekommer många allvarliga korsningsolyckor i Sverige.

Källa: M Sverige

Kommentarer

 1. Lite tillägg till högerregeln: vi ska lämna företräde till den bil som NÄRMAR sig från höger . Alltså har bilen stannat som kommer från höger har denna bil inte rätt att använda sig av högerregeln, men vi som kommer från vänster ska visa tydligt att vi tänker respektera högerregeln. Sen är inte bara att köra bara för att du kommer från höger , du ska ha uppsikt.

  Och en sak till : ögonkontakt? Hur gör man om alla har solglasögon?

 2. Hej.
  Det vore intressant om ni redogör för var på ön det finns cykelöverfarter, alltså de ställen där cyklisten har företräde. En stor del av Lidingös cyklister vet inte att de hötter med näven och skriker om företräde på cykelpassager.
  Jag har inte cyklat runt hela Lidingö, men finns det några cykelöverfarter överhuvudtaget? Har kommunen en plan på att bygga några?
  Självklart gäller alltid högerregeln, oavsett om det är bil eller cykel som äger företräde, men ”överfarter” eller ”passager” innebär att man korsar en väg och där gäller inte högerregeln.

  Det är synd att det är oklart och ger upphov till många missförstånd, men den generella regeln är att cyklister oftast (alltid?) måste lämna företräde om man följer trafikregler och de förordningar som gäller.
  Kanske skulle en rubrik som:
  ”LIDINGÖS CYKLISTER HAR INTE FÖRETRÄDE PÅ NÅGRA CYKELPASSAGER”, få igång debatten och bredda kunskapen?

 3. De flesta bilar ligger som frimärken bakom en och vet inte vad avstånd är. Om man måste tvärbromsa så finns inga marginaler. Håller du dessutom angiven hastighet anses du som en idiot. Har flyttat hemåt igen efter 8 år på Gotland. Ser en markant skillnad i körstil här på Lidingö o i Stockholm. Inte många sekunder man vinner på att stressa.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *