Skärgårdstrafiken populär

Skärgårdsregionråd Gustav Hemming (C) på Nord-Sydlinjen sommaren 2018. Foto: Sarah Svensson
Lidingö29 augusti 2019 kl 08.14

Sommaren 2018 var extremt varm vilket lockade många resenärer ut i Stockholms skärgård. Trots en vädermässigt något sämre sommar 2019 kan vi nu konstatera att antalet resenärer fortfarande är högt, i visa fall bättre.

– Nord-Sydlinjen har en alldeles speciell funktion i att knyta ihop skärgården från norr till söder, både för turister som lättare kan upptäcka olika delar utan egen båt men också för skärgårdsföretagarna som på ett enklare sätt kan transportera sina varor mellan olika öar. Det är därför roligt att se att ännu fler hittat linjen även denna sommar, säger Gustav Hemming (C) Skärgårdsregionråd. 

Trafiken på Nord-Sydlinjen utfördes 2019 på samma sätt som 2018, åtta veckor från måndag efter midsommar till sommartidtabellens slut. Den enda skillnaden är att i år lades Fejan in i rutten då restaurangen öppnats efter en tidigare brand. 

I framtiden vill Gustav Hemming och Centerpartiet att linjen ska gå ännu längre. 

– I ett längre perspektiv skulle jag vilja se att linjen förlängs norrut till Öregrund, men det är ingenting Region Stockholm kan göra på egen hand utan det förutsätter samarbete med Region Uppsala och Norrtäljes samt Östhammars kommuner, säger Gustav Hemming. 

Statistik antal passagerare Nord-Syd-linjen

Månad 2019 2018 2017
jun 1 127 789 927
jul 9 295 9 476 7 994
aug 4 780 4 779 5 399
Totalt 15 202 15 044 14 320
Foto: Andreas Lindberg

Även pendelbåtslinjen 80 slår rekord i år. Sedan starten har antalet resenärer på linjen, även kallad Sjövägen, gått upp kontinuerligt och i takt med att fler har hittat till linjen har trafiken utökats. I sommar slog linjen nya rekord när i genomsnitt 160 000 passagerare reste med linjen under juni och juli månad. Det är en ökning av antalet resenärer med 35 procent under juni och 12 procent under juli månad i jämförelse med 2018. 

– Som ansvarig politiker för pendelbåtstrafiken är jag såklart jätteglad över att båtarna uppskattas och fyller en viktig funktion i många resenärers vardag. Sjövägens straka utveckling är ett bra argument för den fortsatta pendelbåtsutbyggnaden i Stockholmsregionen, säger Gustav Hemming.

– Pendelbåtstrafiken fyller en viktig funktion i kollektivtrafiknätet och minskar inte bara trängseln på våra vägar och i bussarna utan är också ett mycket trivsamt färdmedel som är lätt att jobba ifrån. Samtidigt ökar båtarna Stockholmsregionens attraktivitet och det finns säkerligen flera turister och Stockholmare som valt att upptäcka staden från en pendelbåt i sommar, avslutar Gustav Hemming.

Statistik antal passagerare Linje 80

År/mån mars april maj juni juli
2016 38 621 46 059 71 638 75 939 93 332
2017 50 188 59 587 84 413 87 287 104 025
2018 53 253 74 285 125 298 121 713 141 258
2019 80 265 107 916 129 850 162 848 157 408

Fakta: Linje 80 trafikerar sträckan Nybroplan – Frihamnen via Nacka och Lidingö. Från och med 2020 utökas linjen med 8 nya hållplatser mellan Norra Djurgårdsstaden och Mor Annas brygga på Lidingö via bland annat Ropsten, Djursholm, Tranholmen och Storholmen.

Källa: Centerpartiet Stockholms Landsting

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *