Grundlösa rykten om avgifter i ridklubben

Foto: Canva
Debatt22 december 2023 kl 04.271

Hur förvaltar vi Lidingö bäst? Hur vårdar vi de rikedomar som tidigare generationer lagt i våra händer och som vi ska överlämna till barnen? Det kan låta filosofiskt, men frågan är högst konkret.

Kommunen äger mer än hälften av all mark på ön. Ska Lidingös karaktär bevaras är en god fastighetsförvaltning absolut nödvändig. Under många år har stadens ägande varit utspritt mellan olika bolag och verksamheter. För att få bättre kontroll över beståndet inrättade Lidingö därför efter valet 2022 en särskild fastighetsnämnd.

All förvaltning av fastigheter är nu samlad. Därmed kan staden både effektivisera resursanvändningen och säkra att allmänna tillgångar får den skötsel som krävs för att värdena ska bestå.

God förvaltning förutsätter en rättvis värdering. Felaktiga värderingar kan innebära att fastigheter inte får de investeringar som krävs för att bibehålla det egentliga värdet. En annan risk är att kommunens invånare – skattebetalarna – inte får de hyresintäkter de har rätt till. Ett tredje problem skulle kunna vara att stadens gemensamma egendom kan användas för dolda subventioner.

Aktiv förvaltning innebär att invanda rutiner ses över. Ett aktuellt exempel är Lidingö stads arrendeavtal med de ideella båtklubbarna i Lidingö Båtförbund. Där har hyresnivåerna under många år släpat efter. Det nya arrendet föreslås i stället ligga i nivå med jämförbara kommuner.

Klubbarnas hyror kommer fortfarande att vara långt ifrån marknadspriset för attraktiva strandtomter. Båtlivet kommer inte att vara hänvisat till kommersiella marinor. Det finns en tydlig politisk vilja att Lidingö ska vara en skärgårdskommun där båtägande ska vara tillgängligt för så många som möjligt. Men Lidingöbornas subvention till båtägarna kan heller inte bli orimligt hög. Därför vill Fastighetsnämnden sätta arrendet på motsvarande cirka 1500 kronor per hamnplats och år, och 35 kronor per kvadratmeter uppställningsplats.

Ett par tusenlappar per år för att parkera båten i Stockholm är billigt. Ändå uppstår viss oro under omläggningen från det gamla avtalet till det nya. Det är beklagligt, men kanske oundvikligt vid all form av förändring.

Beklaglig är också den ryktesspridning som nu förekommer gällande hyresavtalet för Ridskolan Stockby AB. Tidigare hyresnivå låg långt under vad staden har i egna kostnader för anläggningen. Därför har parterna förhandlat fram ett nytt belopp. Återigen: inga marknadspriser. Utgångspunkten har varit stadens kostnader för objektet.

För att barn och ungdomar inte ska drabbas har Kultur- och fritidsnämnden därtill för avsikt att kompensera ryttarföreningen genom höjda bidrag. Men detta hindrar alltså inte rykten i sociala medier, om påhittade belopp som påstås kunna påföras varje ridskoleelev.

Det är tråkigt att rykten sprids. Det är alltid bättre att invänta fakta. Vi i kommunstyret diskuterar givetvis hur kommunens information i sådana här ärenden skulle kunna bli tydligare – samtidigt är det svårt att informera innan beslut har fattats.

Men kanske är det som sagt oundvikligt med en smula uppståndelse när status quo rubbas. Det är i så fall tecken på att vi tar vårt ansvar att förvalta Lidingö väl och skapa ordning och reda i fastighetsbeståndet.

Anna-Britta Bergman (M), Fastighetsnämndens ordförande
Ulf Cederin (LP), vice ordförande
Staffan Strömbäck (M), Kultur- och fritidsnämndens ordförande
Mikael Sens (LP), vice ordförande

Kommentarer

  1. Att ha som syfte att rubba ingångna avtal och långsiktiga samförstånd känns helt fel. Det är i det närmaste en populistisk politik som sprider oro.
    Jag är inte nöjd med på vilket sätt det moderata styret ”förbättrar” i kommunen sedan Daniel tog över. När det finns alternativ är förändring bra. Min syn är att kommunen är oförsiktig med att förvalta sitt monopol där det saknas förståelse för att det inte finns alternativ eller konkurrens för kommuninvånarna.
    Jag är själv en inbiten moderat men känner inte igen mig i den politik som drivits på ön alltsedan de tillträdande politikerna försökte tillskansa sig en större lönehöjning. För mig är det närmare den socialistiskt dubbelmoralen som förekommer i fattiga länder.

    Gör det bättre för folket. Inte sämre !

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *