Sälj inte – använd Lidingö stads outhyrda lägenheter strategiskt!

Debatt11 september 2023 kl 04.362

Bostadsbristen i Stockholmsregionen kostar 36 miljarder i utebliven tillväxt. Årligen. Kötiden för en hyreslägenhet är ca 9 år. Allt enligt Stockholms Handelskammare. Och då har den sociala kostnaden inte räknats in. Samtidigt har Lidingö stad outhyrda lägenheter som man hellre vill sälja än använda för lidingöbornas bästa!

I våras fanns ett 90-tal lediga lägenheter i staden som kunde hyras ut. Med en aktiv uthyrning skulle de inte behöva vara tomma. En viss del tomma lägenheter behövs för att lösa akuta bostadsbehov, t ex för personer från Ukraina, för lidingöbor med sociala eller medicinska förturer och vid rekrytering av personal. Idag har staden svårt att rekrytera på grund av bostadsbristen på Lidingö.

Vi menar att stadens bostadsinnehav är en strategisk tillgång som inte ska säljas utan användas på ett sätt som gynnar lidingöborna. Några exempel:

  • Lidingö har idag för få grundlärare och förskolelärare i våra fritidshem och förskolor. Vi slåss med övriga kommuner i regionen om de som finns att rekrytera. Men om vi kan erbjuda en bostad på ön skulle möjligheterna öka att få in rätt kompetens, säger Suzanne Liljegren, gruppledare (L) och ledamot i kommunstyrelsen.
  • Vi har väldigt många unga vuxna som inte kan hitta en bostad på ön. Ett schyst andrahandskontrakt med rimlig hyra skulle innebära en förbättrad möjlighet för unga att kunna etablera sig i hemkommunen. Dessutom har staden ett ansvar för Lidingöbor som bedöms vara i behov av stöd och för nyanländas etablering, säger Daniel Larson, oppositionsråd (S) och ledamot i kommunstyrelsen.

Lidingö bygger idag minst antal lägenheter i hela länet och sedan 2008 har det försvunnit runt 3 000 hyresrätter i kommunen. Många projekt som har funnits har stoppats av Moderaterna och Lidingöpartiet.

  • – Idag byggs nästan bara lyxvillor och stora dyra bostadsrätter. Unga och personer som kommer till Lidingö för att jobba inom stadens eller näringslivets verksamheter har ingen möjlighet att bo i dem, säger Patrik Sandström, gruppledare (MP) och ledamot i kommunstyrelsen.
  • Att sälja stadens bostäder är desperat och kortsiktigt. Att minska kostnaderna för ägande motiverar inte att rea ut stadens tillgångar. Det är inte god förvaltning, säger Gabor Sebastiani, gruppledare (C ) och ledamot i kommunstyrelsen.

De fyra oppositionspartierna kräver i ett yrkande vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 september att förslaget om att sälja de tio bostadsrätterna avslås.

Gabor Sebastiani, gruppledare (C )
Daniel Larson, oppositionsråd (S)
Suzanne Liljegren, gruppledare (L)
Patrik Sandström, gruppledare (MP)

Kommentarer

  1. Instämmer helt i att lägenheterna behöver vara kvar i stadens ägo. I våras tog kommunfullmäktige beslutet att inte ha kvar möjligheten att bevilja förtur i bostadskön av sociala skäl eftersom det saknas lägenheter. Nu föreslår stadens styre (M, LP med stöd av SD) att en del av de lägenheter staden faktiskt har ska säljas eftersom staden har tomma lägenheter. De två budskapen går förstås inte ihop. De styrande partierna struntar tyvärr helt i stadens sociala ansvar för sina medborgare.
    Sven Erik Wånell, kommunfullmäktigeledamot (V)

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *