Vård och omsorgsboende behövs i Gåshaga

Debatt20 juni 2023 kl 04.23

Lidingöborna blir allt äldre. Utvecklingen pekar på att inom den kommande tioårsperioden kommer ytterligare ca 100 platser att behövas för vård och omsorg, Så även om det just nu finns tillräckligt med platser för vård och omsorgsboende på Lidingö så kommer behovet att växa framöver framför allt för personer med demenssjukdomar.

Idag finns dessa boenden på olika platser på Lidingö. Men i Gåshaga saknas dem. Att det finns intresse märkte vi i den senaste valrörelsen. Flera uttryckte önskemål om sådant boende.

Många äldre som bor i Gåshaga vill ha möjlighet till ett vårdboende för sig och sina anhöriga i närheten av sin nuvarande bostad. Gåshagaborna  trivs i sitt område med vacker och lugn miljö och strålande utsikt över vattnet.

Ett vård och omsorgsboende ska innehålla egna rum för boende men också gemensamma lokaler för mat och samvaro.

Vi bedömer att det finns tänkbara områden i och runt Gåshaga. Ett område finns på södra sidan spårvägen där bostadsbyggande diskuteras. Ett annat är restområdet mellan SATS, LOTREC och  Rahmqvist.

Vi vill därför att staden snarast utreder möjligheterna till ett vård och omsorgsboende i Gåshaga. Det kommer att ta tid att få detta på plats.

Staden bör också ta kontakt mer ett lämpligt vårdföretag för att bygga och driva ett sådant boende. Ett alternativ är att staden själv svarar för detta.

Ett bra vård och omsorgsboende i Gåshaga  är en fråga vi vill driva.

Liberala Seniorer på Lidingö
Viveca af Petersens
Helena Bargholtz
Ulla Byman
Henrik Sahlin
Göran Tegnér
Anders Ulfvarson
Jan Weissenrieder

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *