Ett spadtag för ny etapp i Värtahamnen

Thomas Andersson, exploateringsdirektör och Anders Österberg, ordförande i exploateringsnämnden, tog ett första spadtag i Norra Värtahamnen. Fotot: Eric Cung Dinh
Lidingö11 februari 2023 kl 03.55

Igår togs ett första spadtag för att markera starten av byggnationerna i Värtahamnen. Utvecklingen av Värtahamnen är nästa steg i stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden och möjliggör för 1 700 bostäder och 20 000 arbetsplatser.

Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden är framme vid nästa milstolpe och torsdag den 26 januari samlades politiker, byggaktörer och inbjudna gäster i Värtahamnen för att fira detta. Norra Djurgårdsstadens projektchef Staffan Lorentz berättade om planerna för området tillsammans med Anders Österberg, ordförande i exploateringsnämnden och Thomas Andersson, exploateringsdirektör. Nu sker en utbyggnad av Saltkajen som är ett avgörande steg för att de nya kontorshusen och så småningom även bostadshusen ska kunna byggas. Utbyggnaden innebär även att stockholmarna får en ny pir och ett 600 meter långt promenadstråk längs Lilla Värtans vatten.

– När Värtahamnen är byggt kommer det att vara en levande del av staden och totalt blir det 1 700 bostäder och 20 000 arbetsplatser här. Det är en viktig del i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden och det är därför roligt att vi nu kan ta nästa steg i projektet, säger Staffan Lorentz, projektchef i Norra Djurgårdsstaden, exploateringskontoret.

Stockholms nya entré från sjösidan

Ambitionen är att Värtahamnen ska bli Stockholms nya entré från sjösidan. Här kommer bostäder, kontor, handel, förskolor, restauranger, kajpromenad och parker att samsas med hamnverksamheten. Kvarteren kommer att ha en tät struktur med slutna gårdar. Värtapiren och Södra Kajen har redan byggts om och sedan några år pågår även förberedande arbeten med bussgata, ledningsdragningar och dagvattenhantering för stadsdelens framtida behov. Den del som nu startar består av fem kvarter med kontor och hotell, med beräknad inflyttning 2025/2026. I kommande etapper kommer även torgytor och en park att anläggas som löper genom stadsdelen ner till kajen där pendelbåten kommer att lägga till.

– Norra Djurgårdsstaden går före och delar med sig av ny kunskap och metoder till övriga delar av staden inom hållbar stadsutveckling och det ska bli spännande att följa den resan. Värtahamnen ska bli en välkomnande och trivsam del av staden med vistelsegator, parker, mötesplatser och kajpromenad med närhet till vardagsservice och kollektivtrafik, säger Anders Österberg, ordförande i exploateringsnämnden.

– Värtahamnen är en komplex miljö där tidigare industri- och hamnmiljö ska hanteras och utvecklingen innebär därför en stor förändring av området som nu öppnas upp och får nytt liv. De nya byggnaderna blir en ny vattenfront och entré till Stockholm samtidigt som kopplingarna till Gärdet och övriga delar av staden stärks, säger Thomas Andersson, exploateringsdirektör.

Källa: Stockholms stads hemsida

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *