Skitproblem vid Fågelöudde?!

Dragbilar från Baltukum använder Fågelöudde till nattparkering.
Debatt13 maj 2019 kl 14.484

Lastbilar från Baltikum använder Fågelöudde för att nattparkera sina dragbilar. Naturområdet invid parkeringen vid Fågelöudde används både som som toalett och grillplats.

Förra helgen cyklade jag förbi och räknade in sex gröna dragbilar och en ytterligare personbil som tillhörde sällskapet. Då de troligen är lediga över helgen hade de en trevlig grillfest och disponerade området för sitt kalas. I och med att de inte arbetade tyckte jag mig notera en trevlig och högljudd stämning i kombination med starkare dryckesvaror än mineralvatten.

I och med att lastbilarna ej heller har tillgång till anslutning till elnätet bilarna respekterats inte tomgångskörningsförbudet på en minut. Bilarna behöver ladda sina batterier för att bland annat hålla värmesystem av kupén igång. De kan stå i timtal med sin motor igång för att hålla värmen, inte minst vintertid.

Hytterna i bilarna används som bostad åt chaufförerna. Detta utan tillgång till vare sig toalett eller acceptabla sanitetsfunktioner.

Jag har tidigare promenerat med vår hund i skogen i nära uppställningsplatsen. Hunden och även jag, har funnit tydliga spår av dåligt nedgrävda mänskliga fekalier och toapapper. Detta är inte trevligt.

Huruvida det ingår i parkeringsbolagets uppdrag att kontrollera var och hur chaufförer uträttar sina naturbehov saknar jag kunskap om. Min gissning är dock att det det inte omfattas av deras uppdragsbeskrivning och då ej heller rapporterar om hur det ligger. Således når kanske inte relevant information förvaltningen genom parkeringsbolaget. Vidare misstänker jag att tjänstemännen inom förvaltningen i huvudsak har samma arbetstider som chaufförerna och då inte arbetar helger. Det innebär att tjänstemännen inte under sin arbetstid i veckorna besöker Fågelöudde och med egna ögon kan ta del av parkeringssituationen.

Jag har varit i kontakt med stadens förvaltning, som menar att Fågelöudde är lämplig för uppställning av dragbilar till långtradare från Baltikum. Jag delar inte förvaltningens uppfattning. Om så vore fallet anser jag att Lidingö stad ska tillhandahålla WC-utrymmen med varmvattendusch på platsen.

Jag föreslår istället att lastbilarna erbjuds en lämpligare uppställningsplats där chaufförens kan parkera på ett säkert och miljömässigt bättre sätt än idag. Alternativt kan problemet lösas genom att införa tidsbegränsad parkering och förbud för uppställning av tunga fordon. Därefter skickas parkeringsvakterna dit och lappar.

Detta problem är i första hand ett EU-problem och Polisen och Transportstyrelsen tillsammans med åkerinäringen borde se till att skicka hem bilarna till respektive land efter utfört uppdrag i Sverige.

Henry Duhs


Kommentar med bild

Så här såg det ut september 2017. Nio bilar samtidigt. Jag talade med kommunen som redan då inte var intresserade av att ta till sig informationen. Så här har det sett ut varje helg sen dess. Något måste göras.

Arne Christensen


Kommentarer

  1. Den inom staden som anser att detta är OK, borde omgående få sparken. Se till att detta upphör omgående!

  2. Har pratat med ansvarig tjänsteman på kommunen om detta, för säkert ett år sedan.
    Kan även jag bekräfta att han hade noll intresse att göra något åt detta! Han var däremot väldigt bra på att upplysa om att det inte var hans problem, utan hänvisade till en massa andra ansvariga (typ Polisen, länsstyrelsen osv)….

  3. Jo vi får verkligen skitproblem från Stockholm. Tidigare stod dessa bilar på planen nere vid brogrenen där man nu har spärrat av för brobygget. Då satte man upp en bom. Bilarna står vid Fågelöudde och spyr ut avgaser liksom förarna ! Det värsta utsläppet är emellertid kolkraftverket i Värtan och alla stora fartyg som går ut och in. Våra politiker har lagt ner kampen för att få bort trängselavgifterna för att lämna bilpassagerare i Ropsten. Kan inte våra politiker åstadkomma någonting ?

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *