Philip Hallberg omvald till ordförande för MUF Lidingö

Philip Hallberg, 17 år, omvaldes till ordförande för MUF på Lidingö.
Stad & Politik9 februari 2021 kl 04.47

Torsdagen den 4:e februari hade Moderata Ungdomsförbundet Lidingö sitt årsmöte, under vilket en ny styrelse valts för det kommande verksamhetsåret. 17-årige Philip Hallberg valdes om till posten som föreningsordförande.

– Moderaterna behöver vara det främsta partiet på Lidingö när det kommer till att slå vakt om våra ungdomars intressen. Vi är ett liberalkonservativt parti som ska verka för ett attraktivt Lidingö med ett gott utbud av handel, arbete och rekreation, samtidigt som vi värnar om öns småskalighet, säger Philip Hallberg. Lidingöborna har stora krav på det politiska styret på Lidingö och det gäller att Moderaterna har svaren på de frågor som ställs. Det gäller även många av ungdomarnas frågor såsom mer gymnasieplatser på Lidingö där Moderaterna nu levererar konkret politik av saken.

– Som en följd av att man slog ihop Hersby med Gångsätra har Lidingö lidit brist på gymnasieplatser. Mot bakgrund av detta är det fantastiskt att Christinaskolan nu har fått tillstånd att till hösten öppna en ny gymnasieskola. Det är verkligen en fråga som har stått högt upp på dagordningen, primärt i MUF och även i Moderaterna. Att genom detta gå från ord till handling är mycket bra.

– En annan brännande punkt för Lidingös unga är trygghetsfrågan. Vi ser hur våldet och den organiserade brottsligheten kryper närmare och sätter skräck i allt fler svenska städer, vilket gör det än mer angeläget att slå vakt om vår ö och dess status som en trygg oas i en rörig värld. Det krävs bland annat förstärkt polisiär närvaro, högre straff, samt fler kameror för att kunna få ett mer tryggt Lidingö där man inte ska behöva vara rädd för att gå ut sent på kvällen, avslutar Philip Hallberg

Styrelsen i sin helhet:
Ordförande: Philip Hallberg
Förste vice ordförande: Wilhelm Söderqvist
Andre vice ordförande: Amir Ali Ahmadi
Ledamot: Eric Ferrari Lundquist
Ledamot: Nathan Glückman
Ledamot: John Brolin
Ledamot: Stella Hagerman
Ledamot: Julius Gorne

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *