17 miljoner till politiken – hur ska de användas?

Stad & Politik13 mars 2020 kl 06.104

Budgeten för öns politiska arbete kostar cirka 17 miljoner kronor per år. Nu vill Miljöpartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna att det ska tas fram ett förslag till policy för hur pengarna ska användas.

– Det saknas idag riktlinjer för hur politiker kan använda flera miljoner av stadens pengar och resurser. Vi efterlyser tydlighet och transparens kring hur Lidingöbornas pengar används. Med tydliga och öppna spelregler för det politiska arbetet ökar också förtroendet för politiken, säger Patrik Sandström (MP), oppositionsråd.

I ett ärende som väckts i kommunstyrelsen vill tre av öns partier att det ska tas fram tydligare riktlinjer och redovisning av pengar för politiken och hantering av stadens kommunikationsresurser. De 17 miljoner som finns avsatta i stadens budget för det politiska arbetet används i första hand till arvoden, ersättningar och pensionsavsättningar. Revision, fullmäktige och kommunstyrelsens arbete ingår också. Sedan finns de politiska partiernas partistöd och ersättning för politiska sekreterare med i kostnaderna.

Kommunalråd och chefstjänstemän behöver mediatränas vilket bekostas med skattemedel. De tre partierna inser att det är naturligt att det politiska arbetet kostar pengar men i sin skrivelse till kommunstyrelsen skriver de bland annat: ”Dessa bör dock ha en policy och riktlinjer för att vara tydliga vad som ingår och hur de ska fördelas och sedan redovisas öppet.” Nu ställer man ett antal frågor till kommunstyrelsen där man undrar om staden ska stå för mediaträningen eller om den i stället ska ingå i det partistöd som varje parti får.
Ska budgeten för politiken bekosta mediaträning för tjänstemännen? Vilka riktlinjer ska gälla för parkeringar och parkeringsavgifter? Idag ingår utlägg för parkeringsplats och parkeringsavgifter för kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) och hans politiske sekreterare i de 17 miljonerna, som är avsatta för det politiska arbetet.

– Det måste bli tydligare vad som är Lidingö stads resurser och de politiska partiernas resurser. Staden representerar ju alla Lidingöbor inte bara de som röstat på majoriteten, säger Daniel Larson (S), gruppledare.

Det senaste året har majoriteten inbjudit Lidingöborna till något som de kallar medborgardialog. Mötena har ägt rum i stadshusets lokaler. Nu undrar MP, C och S om sådana möten ska betalas av staden eller ingå i partistödet. Och om staden bekostar dessa möten, så vill man veta om även oppositionen får delta i dessa.

- Det behövs tydlighet hur stadens kommunikationsresurser används. I stadens medborgardialoger bör till exempel både majoritet och opposition alltid vara representerade. Annars borde det betalas av respektive parti, säger Patrik Buddgård (C), gruppledare.

De tre partierna vill också veta vad som ska gälla när stadens kommunikationsavdelning ger utrymme för politiska företrädare att kommentera olika politiska beslut på hemsidan och sociala medier. Vilken information bör gå genom de politiska partiernas egna informationsavdelningar och vilka ska synas på stadens kanaler?

Genom att ta fram tydliga riktlinjer hoppas partierna att öka tydligheten för hur de 17 miljonerna ska användas och vilka som har tillgång till pengarna och hur beslut om pengarnas användning fördelas. Nu ska stadsledningskontoret utreda saken. Allt för att ge Lidingöborna ökad insyn i hur deras skattepengar används.

Kommentarer

 1. If they had their wish they will most likely want to split it amongst themselves 3 way.
  Ridiculous, these politicians don’t serve the public they serve themselves.

 2. Välkomnar detta initiativ! Bort med alla GRÅZONER.Politiker skall föregå med Goda Exempel, för att respekteras.

 3. Hej!

  Jag vet inte om det beror på okunskap eller illvilja, men samtliga av de kostnadsområden som nämns i denna artikel har en policy, rutin eller ett regelverk som de är kopplade till. När det gäller arvoden så antogs de av kommunfullmäktige efter förslag från arvodesberedningen. På båda ställen deltog C, MP och S och ställde sig bakom förslaget. Kostnaderna för detta hanteras precis som alla andra beslut i kommunfullmäktige i budgetprocessen.

  När det gäller kostnaderna kring politiska sekreterare så regleras det i reglementet för stöd till partierna. Där står tydligt att politisk sekreterare har samma rättigheter som en vanlig anställd. Det innefattar kostnadsutlägg du gjort i tjänsten.

  Slutligen beslutade kommunikationschefen om en policy för politikens roll i stadens kommunikation i februari 2019. Den är offentlig handling och där står det tydligt hur staden förhåller sig till citat från förtroendevalda, medieträningar med mera.

  Jag väljer att tro att stadens opposition är dåligt informerade, för inte skulle det väl vara så att de försöker vilseleda väljarna att tro att staden inte har några riktlinjer för 17 miljoner kronor för att skaffa sig politiska poänger?

  1. Erik Raita, var som politisk sekreterare åt kommunstyrelsen ordförande Daniel Källenfors, var med vid mötet i kommunstyrelsen när detta ärende väcktes. Han borde med andra ord läst ärendet. Där stod tydligt att den största delen av pengarna till politiken regleras enligt de riktlinjer som han nu menar att oppositionen inte är medveten om.

   Däremot är det utöver det oklarheter i hur resterande pengar (och stadens kommunikationsresurser) kan användas, vem som har mandat att besluta och hur gränsdragningar mellan politik och stad, samt mellan majoritet och opposition ska se ut. Dessa vill vi ska tydliggöras, redovisas transparent så att spelreglerna för politiken, och vart skattepengarna går, är tydliga för Lidingöborna.

   Patrik Sandström, oppositionsråd för Miljöpartiet

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *