16 inbrott i sommar

Lidingö3 september 2021 kl 19.26

Lidingös kommunpolis Pontus Enbom rapporterar statistiken från brottsligheten på Lidingö i sommar:

Under sommaren 2021 har det anmälts 16 st inbrott. Det ligger i ungefär samma nivå med sommaren 2020, då 14 st inbrott anmäldes. Värt att beakta är att sommaren 2020 var en annorlunda sommar då fler än vanligt befann sig hemma med anledning av covid-19. Årets siffror kan även jämföras mot samma sommarperiod 2017 då 52 st. inbrott anmäldes, 2018 då 17 st. inbrott anmäldes och 2019 då 24 st. inbrott anmäldes. Tittar vi på helår tycker jag att utvecklingen kring inbrott i bostäder ser positiv ut med 37 st. anmälda inbrott hittills i år. Det är emellertid viktigt att inte slappna av utan att fortsätta införa grannsamverkan i områden där det inte finns idag. Lika viktigt är det att vara metoden trogen i de områden där det redan finns grannsamverkan.

  1. Var allmänt vaksam.
  2. Meddela dina grannar och/eller kontaktombud om du reser bort.
  3. Förvara värdesaker och värdehandlingar säkert (gärna i värdeskåp).
  4. Skaffa kunskap om hur du skyddar dig dvs. förbättra det mekaniska skyddet i din bostad (lås på fönster och dörrar, brytskydd m.m.). Komplettera med larm, dna-märkning, bättre belysning m.m.

Sommaren har generellt sätt varit god med endast ett fåtal allvarligare händelser. Av dessa kan nämnas en knivskärning på en nattbuss i mitten av augusti samt ett personrån vid brofästet i mitten av juni. Utvecklingen av personrån ser även den positiv ut med endast 3 st brott hittills i år jämfört med 16 st brott för samma period 2020. Jag är dock tydlig med att inte luta sig tillbaka utan oförtrutet fortsätta det viktiga förebyggande arbetet tillsammans med socialtjänsten, kommunala och fristående skolor, fritidsgårdar, nattvandring på Lidingö, med flera.

Enkäten har varit tillgänglig under perioden första mars t.o.m. 16 augusti och besvarats av cirka 1,5 % av medborgarna på Lidingö. Även om svarsfrekvensen är låg så är det ändå en möjlighet för dig som medborgare att tycka till och påverka polisens arbete. Svaren är en del i framtagandet av lokalpolisområdets inriktning inför 2022.

Merparten av de som svarat känner sig ganska eller mycket trygga på Lidingö. Otryggheten är dock som störst under kvällen och natten dvs. mörk tid och det som skapar störst otrygghet är inbrott i bostäder, personrån, droger samt trafikbrott. Man anser att lokalpolisområde Norrmalm bör prioritera att arbeta mot inbrott i bostad, bruk och försäljning av narkotika, personrån och våld i offentlig miljö.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *