Fotbollsplanen i Gångsätra är nu riven

Gångsätra lördag. Konstgräset skars upp i lämpliga bredder och rullades ihop.
Sport19 oktober 2020 kl 06.16

För att bygget av den nya handbollshallen vid Gångätra ska komma igång innan det blir för kallt har arbetet redan startat.

Den nuvarande fotbollsplanen måste rivas för att ge plats åt den nya handbollshallen som ska ligga i anslutning till Gångsätrahallen. Lidingö Trärdgårdscenter fick uppdraget att riva fotbollsplanen i sin helhet vilket gjordes nu i helgen. Konstgräset skars upp i lämpliga bredder och rullades ihop. Sedan fick en grävskopa lyfta alla delar i en stor container.

Lidingö Trädgårdscenter fick göra jobbet nu i helgen.

Trafik- och parkeringssituationen för närboende, besökare till Gångsätrahallen och hyresgäster som Christinaskolan justeras för att fungera så bra som möjligt under byggtiden och efteråt.

I början av denna vecka kan de befintliga parkeringsplatserna vid Gångsätrahallen nyttjas. En tillfällig parkeringsplats anläggs under veckan på en del av den rivna fotbollsplanen och gäller sedan i två veckor, under tiden som en parkeringslösning för hela byggtiden skapas. Den mer permanenta parkeringen kommer att löpa parallellt med Larsbergsvägen.

Dropzonen på Läroverksvägen, som framför allt används vid hämtning och lämning av Christinaskolans elever, påverkas tills vidare inte.

Från och med slutet av vecka 43 till och med vecka 45 gäller den markerade parkeringsytan. Därefter, och fram till arbetets slut, kommer parkeringen att ligga parallellt med Larsbergsvägen (den nuvarande gräsytan). Dropzonen för hämtning och lämning vid Läroverksvägen påverkas tills vidare inte av arbetet.

Den nya handbollshallen byggs på initiativ av LSK, Lidingö Sportklubb handboll, som även finansierar projektet tillsammans med sponsorer. Hallen ska byggas på en del av den nuvarande parkeringen och fotbollsplanen, söder om Gångsätrahallen. Konsultfirman Hedström och Taube projektleder byggnationen av hallen, som beräknas vara klar till hösten 2021.

Staden kommer att utföra vissa arbeten i anslutning till idrottshallen. Bland annat ska en ny parkeringsanläggning och en 5-mannaplan för fotboll byggas.

Text: Lidingö stad/Andreas Lindberg
Foto: Andreas Lindberg

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *