Dialog behövs för en långsiktigt hållbar översiktsplan

Foto: Bengt Jansson
Debatt14 september 2020 kl 04.59

En översiktsplan ska ge den långsiktiga inriktningen för stadens utveckling och måste kunna hålla över flera mandatperioder. Därför krävs en bred dialog mellan alla partier samt med Lidingöbor, näringsliv och föreningar i framtagandet. Centerpartiet vill utveckla Lidingö med småstadskänsla och skydda vår natur.

Vi ser dessvärre en stor risk att översiktsplanen bara blir ett politiskt manifest för M, LP och KD istället för något som tas fram i samverkan. Majoriteten har redan nu slagit fast direktiven för den nya översiktsplanen utan någon som helst dialog.

Vi förespråkar en transparent och inkluderande process. Deltagarformer bör användas som inspirerar Lidingöbor att delta och vi bör säkerställa att även grupper som normalt sätt inte hörs i stadsutvecklingsfrågor får sina synpunkter hörda. Barn och ungas åsikter bör fångas upp då de i högsta grad påverkas av översiktsplanen.

Vi hoppas att majoriteten justerar sitt arbete så vi kan diskutera innehållet. Vi vill att översiktsplanen tar avstamp i Agenda 2030 med hållbarhet ur ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. Ny bebyggelse ska ligga i framkant gällande miljö, klimat och hållbarhet. Det ska vara självklart att få sätta upp solenergi! Vi vill skydda mer natur för biologisk mångfald och rekreation för generationer framöver, t ex med naturreservat i Sticklinge, utökning runt Kottlasjön och i Elfvik.

Centerpartiets stadsbyggnadspolitik bygger på att utveckla hela kommunen med småstadskänsla. Förutom att skydda grönområden och de gamla villakvarterens kulturhistoriska miljö innebär det att försiktigt utveckla våra stadsdelar för att skapa tryggare miljöer, stärka närservice och kollektivtrafiken. Det innebär också att stärka civilsamhällets och näringslivet i småstaden, till exempel genom fler idrottsytor samt plats för utökat företagande.

Vi vill se en långsiktigt hållbar utveckling av ön, då duger det inte att majoritetspartierna sitter instängda i sin kammare. Vi vill se transparens, dialog och bred förankring!

Patrik Buddgård (C)
Gabor Sebastiani (C)
Tor von Sydow (C)
Lilian Becker (C)
Lotta Cavalli Björkman (C)
Joakim Jarnryd (C)
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *