​Klart med valfrihet inom LSS-boende

På Södra Kungsvägen 230 finns ett LSS-boende som heter Kungen. Foto: Andreas Lindberg.
Stad & Politik5 maj 2020 kl 07.18

Omsorgs- och socialnämnden i Lidingö stad beslutade den 18 juni 2019 om att införa valfrihetssystem inom bostad med särskild service för vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS.) Kommunfullmäktige har nu beslutat om ersättningsmodell för detta och valfrihet inom bostad med särskild service för vuxna kommer därför att införas på Lidingö med start den 1 juli 2020.

Lidingö stad ser att en valfrihet möjliggör för kunden att själv få välja vilken verksamhet som passar just dennes önskemål och behov och som kan bidra till en likvärdig omsorg i verksamheterna. Att erbjuda valfrihet är också att respektera individens delaktighet och självbestämmande.

För att förenkla införande av valfrihet inom området social omsorg har lagen om valfrihet, LOV, tillkommit. Vanligast är att använda lagstiftningen för valfrihet inom verksamheter som hemtjänst- och vård- och omsorgsboenden. I dag har tre kommuner i Sverige ett valfrihetssystem inom bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Lidingö blir därmed landets fjärde kommun att införa det. 

– Vi tycker att det är mycket viktigt att individen själv ska få möjlighet att välja service, därför strävar vi för att erbjuda valfrihet inom flera områden. Det är glädjande att vi som en av få kommuner i landet kan leda utvecklingen och erbjuda valfrihet även inom bostad med särskild service för vuxna, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i omsorgs-och socialnämnden. 

Målet är att personer med funktionshinder ska ha möjlighet att leva som andra. Att leva som andra innebär bland annat att ha möjlighet att bo som andra – att ha ett eget hem med allt vad det innebär av trygghet och trivsel. 

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad inkluderar tre huvudformer av bostäder:

  • servicebostad
  • gruppbostad
  • annan särskilt anpassad bostad

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *