Veckan före valborg vid bron

Under fredagen slutförs montering av fackverksbalkar från brogrenen (stöd 10) via det provisoriska upplaget och till bropelaren 11A. Balkarna ska bära formstöd till spårbron.
Lilla Lidingöbron3 maj 2022 kl 04.412

Veckan före Valborg monteras de kraftiga fackverken som ska bära formen till spårbron. Vid Ropsten gjuts övergångskonstruktionen fast mellan landfästet och bron. Vid Torsvik påbörjas armering av landfästet.

Under tisdagen är stöd för fackverksbalkarna monterade mellan brogrenen och det provisoriska upplaget.

Uppe på huvudbron fogar man samman delar till stöd med lämpliga mått, som ska lyftas ut till bropelaren 11A.

Under onsdagen är alla stöd till fackverksbalkar på plats.

Också fackverken förvaras i delar på huvudbron...

 ...och monteras samman för lyft.

Och under fredagen kan de sista fackverken lyftas.

Medan kranen fortfarande håller lyftkedjorna spända, så kontrolleras att fackverket kommer exakt på rätt plats.

Bilden visar spårbrons sväng från brogrenen till bropelaren 11A (ännu fattas två fackverksbalkar, men de kommer också snabbt på plats).

Vid Ropsten monteras en övergångskonstruktion mellan landfästet och bron. Konstruktionen ska ta upp alla rörelser från bron som fortplantas via lager mellan brogrenen (stöd 10) och landfästet. Konstruktionen är byggd för 20 cm krympning och 60 cm utvidgning, det vill säga rörelser på totalt 80 cm.

Vid Islinge hamnväg väntar övergångskonstruktionen för att monteras mellan gång- och cykelbron (egentligen torget) och landfästet. Eftersom torget är brett, så levereras konstruktionen i fyra delar, som sätts ihop. Däremot är konstruktionen här betydligt smalare, då den bara ska ta upp rörelser mellan brogrenen och landfästet. En betydligt kortare sträcka. Övergångskonstruktionerna täcks in med mönstrade plåtar av den sort, som syns på bild.

Övergångskonstruktionen vid Ropsten gjuts fast.

Montering av mittbarriär närmar sig brogrenen. Brodäcket för gång- och cykelbanan har städats av och slipats. Fastgjutning av barriären pågår (se brädform utmed barriären i bildens nederkant). Snart flyttas tältet för nästa etapp av tätskikt.

Vid Torsvik börjar man nu armera för själva landfästet.

Arbetet med "Vindarnas tempel" fortsätter. Plåttaket har tagits bort, och snickaren Neven (från Irland) undersöker skicket på underliggande trä.

Kommentarer

  1. Väldigt fint med gamla väntkuren. Hoppas de målar med högsta brandskyddsklassad färg. Den är mycket dyrare, men blir lika fint och skyddar. Så gjorde man t ex vid renoveringen av träbyggnader ute på Elfvik, t ex gamla mejeriet. Klart värt!

  2. Finns det planer på att spara något utöver ”vindarnas tempel” av den gamla bron till eftervärlden?
    T.ex. så tycker jag att ett brostöd med den fina granitbeklädnaden vore kul att kunna se i framtiden, som ett minne från den gamla bron.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *