Veckan efter påsk vid bron

Vy från sen eftermiddag, lördag. Alla räls, som ska neutraliseras (400 meter av den långa raksträckan på huvudbron), är neutraliserade. En stor del av kurvan på spårbron har fått urspårningsräls. Hela spårområdet har städats. I samtliga tråg pågår arbeten med elinstallationer. Fundamentet till pelare 11 (skymtar där kurvan till Brotorget börjar) har med hjälp av dykare "snyggats till" med undervattenscement.
Lilla Lidingöbron18 april 2023 kl 04.282

Veckan efter påsk var också en avkortad arbetsvecka med måndagen som helgdag. Dock arbetar vissa arbetslag också på lördagar, så verksamheten var igång under fem dagar. 

Tisdag. Rälsen på sjösidan ska neutraliseras. Föregående vecka har rälsen lyfts åt sidan, och betongytorna kring sliprarna har slipats. Nu lyfts rälsen ...

...tillbaka. Man mäter rälsens temperatur på morgonen, den är då 15 plusgrader. Med tanke på det soliga vädret och av erfarenhet vet man, att rälstemperaturen kommer att stiga under dagen. Man lossar befästningarna på den 400 meter långa mätsträckan. Och i stället för att lägga rullar under rälsen, så låter man rälsen löpa fritt på sitt underlag i sliprarna.

Rälsen skärs av, där de ska svetsas samman igen efter neutralisering. Mitt på dagen är rälstemperaturen 21 plusgrader. Neutral temperatur är 22 - 23 plusgrader. Det är ett slags "medelvärde" där räls bäst ska klara kyla ned till 30 minus och upp till 50 plusgrader. Bilden visar, att man bedömt situationen rätt. Rälsen har utvidgats, och man behöver inte dra dem. Neutral temperatur är i stort sett nådd. Rälsen skärs av så, att de kan svetsas samman. Svetsfogen ska vara 25 - 28 millimeter.

Man använder termitsvetsning. En form sätts på plats och tätas noga med fuktig sand.

Formen och rälsändarna värms upp. Därefter sätts en gryta, som innehåller en blandning av järnoxid, aluminiumpulver och mangan, ovanpå formen. Grytan tänds...

...och det smälta järnspånet rinner ned i formen och i behållarna på sidan. Formen tas bort, överflödigt material klipps bort, och rälsen slipas.

Nu kan alla befästningsbultar dras åt, och rälsen är färdiga att tas i bruk.

Kommande dagar i veckan städas hela spårområdet. Material tas bort, man sopar och dammsuger.

I huvudbrons stora tråg monteras...

... elkablar.

Också i tråget under gång- och cykelbron monteras el. Här är utrymmet mer obekvämt.

BUnder spårbron är det ett smalare utrymme, men lättare att ta sig fram.

Dykare arbetar så gott som varje dag med att "snygga till" fundamenten under varje bropelare.

Här arbetar man med fundamentet under pelare 11, det vill säga direkt i början av Brotorget.

Stålformar, som syns på pråmen uppe till vänster i bild, fästs runt fundamentet. Därefter fyller man på ett skikt med undervattenscement (den svarta slangen).

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. När kommer luftledningarna på plats? Stolparna har ju funnits på plats ett tag, men själva luftledningarna syns inte än?

    1. Egentligen bör SL svara på en sådan fråga. Men vad jag förstår, så är att hänga kontaktledningar nog bland det sista man gör, innan den nya järnvägsdelen tas i bruk. De blir sedan strömförande.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *