Värmetopp och arbete över hela bron

De kraftiga fackverksbalkarna fästs samman till den längd, som behövs mellan landfästet Torsvik och bropelare 12A.
Lilla Lidingöbron26 juli 2022 kl 05.104

Vid mitten av veckan slogs många värmerekord i Sverige. De broarbeten, som är mest synliga för allmänheten, är monteringen av de stora fackverken intill landfästet Torsvik. Men också andra omfattande arbeten pågår över hela bron.

Det är ont om plats, och man måste styra lyftet för att undvika vägbron och den för tillfället nedmonterade kranen,...

...undvika gatubelysning,...

...undvika vägbroar och befintliga spårbron med kontaktledningar. Det första fackverket lotsas lugnt.

Några dagar senare är alla fackverksbalkar mellan landfästet Torsvik och bropelaren 12A på plats. Stag monteras diagonalt och tvärs för att få en stabil konstruktion. Balksystemet blir underlag för att bygga den blivande spårbrons formställning.

Mellan brogrenen och bropelare 11A pågår armering samt montering av trågets inre formskal. I bakgrunden skymtar man montering av de kurvformade kantbalkarna på gc-bron.

Formskalen tillverkas vartefter av komponenter från tidigare byggda skal. Det är hett ute...

...och alla arbetare har med sig vattenflaskor.

Man förbereder för att montera övergångskonstruktionen mellan gc-bron och landfästet Islinge hamnväg. Det är en lång sträcka, som också innefattar det blivande torget. I bilden ligger övergångskonstruktionen upp och ner. "Plywoodlådan" ska hindra att rörelsefogen blir betongfylld.

Konstruktionen är på plats och ska gjutas fast. Järnen på ovansidan är till för stabilitet vid monteringen. De tas bort.

default

Översikt nära Islinge hamnväg under fredagen. Montering av övergångskonstruktionen syns tydligt. Nederst i bild pågår uppbyggnad av landfästets mur, som ska möta gc-bron i en båge. De speciella kurvformade kantbalkarna på gc-brons sydsida monteras. Pågående arbeten i spårbrons tråg. Balksystemet vid Torsviks landfäste skymtas.

Förberedelser pågår för veckans gjutning av spårområdet. En intressant detalj som syns i bilden: Jämför betongsliprarna. Sliprarna närmast brokanten mot vattnet (till höger i bild) är längre än de som är närmast mittbarriären. Innanför spåren kommer man att montera ytterligare två räls. Det är en säkerhetsåtgärd för att förhindra vältning eller att vagnar styr mot brokanten vid eventuell urspårning.

Fredagens gjutning. Väderomslag, mulet.

Man har hunnit långt med montering av räckesdetaljer vid gångbanan. En handledare i den hårda träprodukten accoya monteras. Hela räckeskonstruktionen har mycket små toleranser, bara några millimeter åt varje håll. Handledarna kommer i en förutbestämd längd och måste därför ofta slipas av något för att passa in i varje segment. I handledarens spår (se de monterade delarna i bild) kommer LED-belysning att monteras utefter hela brosträckan, cirka 750 meter. Mer om detta finns i reportaget https://www.lidingonyheter.se/forsta-veckan-i-maj-vid-bron/.

Förutom arbeten på bron, har det under en tid pågått arbeten under bron. De kraftiga betongstöden, som står/stått på bropelarnas fundament tas bort vartefter. Stöden är temporära och inte fastgjutna i brofundamenten. De har varit stöd för de röda tvärbalkar, som MSS-en vilat på. Här tas ett stöd vid bropelare åtta bort. De största stöden (som till exempel detta) väger 30 - 40 ton. Till vänster i bild arbetar dykare med att reparera eventuella skador med undervattensbetong.

Stöden fraktas till Implenias huvudförråd, där de destrueras.

default

Fredagsvy från Islinge hamnväg mot Ropsten. Förutom här redovisade större arbeten, så pågår insatser utefter hela brosträckan.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. Hur stor är förseningen av broarbetet, jag har för mig att man tidigare sa att g-c trafik skulle flyttas över till nya bron under andra kvartalet 2022?

    1. Trots större yttre omständigheter som pandemin och kriget i Ukraina, så har tidsförskjutningar varit måttliga. För tillfället påverkas man (liksom andra företag) av hur bra leveranser sker. Ingen exakt tid för öppning av gc-bron kan ges, men bästa angivelsen för färdigställande av Implenias arbete med gc-bron är i slutet av september. Sedan beror öppningen också av eventuella arbeten på anslutande mark (Lidingö och Stockholm).

  2. Det är otroligt kul att följa arbetet dom gör och även alla sakliga repotage och bilder som du Bo Vading gör. Heja dig👍 När blir det invigning av nya gc-bron, jag tippar 14/9-22

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *